Dokument & lagar (238 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:18

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-09-01 DNR: 31-2013-0813 RIR 2014:18 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision: Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt

2014-09-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:18 (pdf, 53 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER RiR 2014:17 Det allmänna pensionssystemet en granskning av granskningen DET ALLMÄNNA PENSIONSSYSTEMET EN GRANSKNING AV GRANSKNINGEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-06-27 DNR: 31-2013-0840 RIR 2014:17 Härmed överlämnas enligt 9 lagen

2014-08-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:17 (pdf, 1031 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:16

SWEDFUND INTERNATIONAL AB ÄR FINANSIERINGEN AV BOLAGET EFFEKTIV FÖR STATEN EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN Riksrevisionen har granskat regeringens styrning avseende hur kapitalbehovet har tillgodosetts i bolaget Swedfund International AB. Riksrevisionen har även följt upp en granskning av Swedfund som genomfördes

2014-06-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:16 (pdf, 3491 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:15

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2014:15 Nyanländ i Sverige effektiva insatser för ett snabbt mottagande NYANLÄND I SVERIGE EFFEKTIVA INSATSER FÖR ETT SNABBT MOTTAGANDE RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-06-11 DNR: 31-2013-0659 RIR 2014:15 Härmed

2014-06-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:15 (pdf, 867 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:14

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2014:14 Etableringslotsar fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden ETABLERINGSLOTSAR FUNGERAR LÄNKEN MELLAN INDIVIDEN OCH ARBETSMARKNADEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-06-04 DNR: 31-2013-0799 RIR 2014:14

2014-06-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:14 (pdf, 353 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:13

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER RiR 2014:13 Att gå i pension varför så krångligt ATT GÅ I PENSION VARFÖR SÅ KRÅNGLIGT RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-06-04 DNR: 31-2013-0399 RIR 2014:13 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2014-06-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:13 (pdf, 416 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:12

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:12 Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar LIVSMEDELSKONTROLLEN TAR STATEN SITT ANSVAR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-05-28 DNR: 31-2013-0740 RIR 2014:12 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2014-06-10

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:12 (pdf, 592 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:11

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:11 text saknas konvertering pågår 2014-06-

2014-06-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:10

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2014:10 Förvaltningen av regionala projektmedel delat ansvar, minskad tydlighet FÖRVALTNINGEN AV REGIONALA PROJEKTMEDEL DELAT ANSVAR, MINSKAD TYDLIGHET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-04-23 DNR: 31-2013-0684 RIR 2014:10 Härmed

2014-05-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:10 (pdf, 676 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:9

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN RiR 2014:9 Stödet till anhöriga omsorgsgivare STÖDET TILL ANHÖRIGA OMSORGSGIVARE RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-04-03 DNR: 31-2013-01-73 RIR 2014:9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av

2014-04-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:9 (pdf, 285 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:8

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2014:8 Försvaret en utmaning för staten Granskningar inom försvarsområdet 20102014 FÖRSVARET EN UTMANING FÖR STATEN. GRANSKNINGAR INOM FÖRSVARSOMRÅDET 20102014 RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-03-21 DNR: 31-2012-0897 RIR 2014:8

2014-04-08

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:8 (pdf, 739 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:7

FÖRSVARSMAKTENS OMSTÄLLNING RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens omställning under de tre senaste försvars- och inriktningsbesluten. Syftet har varit att undersöka om den omfattande förändring som Försvarsmaktens genomgått har varit tydlig och transparent. Riksrevisionen

2014-04-01

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:7 (pdf, 3391 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:6

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN RiR 2014:6 Att överklaga till förvaltningsrätten handläggningstider och information till enskilda ATT ÖVERKLAGA TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN HANDLÄGGNINGSTIDER OCH INFORMATION TILL ENSKILDA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN TILL RIKSDAGEN DATUM:

2014-03-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:6 (pdf, 642 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:5

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2014:5 Effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa EFFEKTER AV FÖRÄNDRADE REGLER FÖR DELTIDSARBETSLÖSA EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-03-13 DNR: 31-2013-0119 RIR 2014:5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2014-03-25

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:5 (pdf, 399 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:4

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2014:4 Försvarsmaktens omställning FÖRSVARSMAKTENS OMSTÄLLNING RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-03-03 DNR: 31-2012-1522 RIR 2014:4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport

2014-03-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:4 (pdf, 778 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:3

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2014:3 Staten och det civila samhället i integrationsarbetet STATEN OCH DET CIVILA SAMHÄLLET I INTEGRATIONSARBETET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-03-04 DNR: 31-2013-0136 RIR 2014:3 Härmed överlämnas enligt 9

2014-03-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:3 (pdf, 440 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:2

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN RiR 2014:2 Bostäder för äldre i avfolkningsorter BOSTÄDER FÖR ÄLDRE I AVFOLKNINGSORTER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-02-26 DNR: 31-2012-1480 RIR 2014:2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2014-03-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:2 (pdf, 552 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:1

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2014:1 Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget STATENS INSATSER FÖR RISKKAPITALFÖRSÖRJNING I SENASTE LAGET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2014-01-29 DNR: 31-2013-0291 RIR 2014:1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen

2014-02-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2014:1 (pdf, 562 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:23

TRANSPARENSEN I BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 TILLÄMPNINGEN AV DET FINANSPOLITISKA RAMVERKET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER En transparent och tydlig redovisning av finanspolitiken i de ekonomiska propositionerna är ytterst en fråga om förtroendet för statsfinanserna. Därmed är det en viktig grund för långsiktigt

2013-12-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:23 (pdf, 2186 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:22

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2013:22 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser FÖRSVARSMAKTENS FÖRMÅGA TILL UTHÅLLIGA INSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-12-09 DNR: 31-2012-0189 RIR 2013:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2013-12-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:22 (pdf, 767 kB)