Dokument & lagar (940 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 5 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 7 0 9 R I R 2 0 1 8 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Fastställande av föräldrapenning

2018-01-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:1 (pdf, 381 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:37

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 5 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 1 5 2 R I R 2 0 1 7 3 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

2017-12-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:37 (pdf, 287 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:36

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 3 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 2 2 3 R I R 2 0 1 7 3 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Sida-finansierad myndighetssamverkan

2017-12-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:36 (pdf, 342 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:35

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 2 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 8 6 6 R I R 2 0 1 7 3 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Avskaffandet av revisionsplikten

2017-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:35 (pdf, 407 kB)

utskottsdokument 2017/18:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18 DATUM 2017-12-19 TID 11.2812.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:17. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Justitie-

2017-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:34

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 8 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 0 1 3 R I R 2 0 1 7 3 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Omvandlingen av Kiruna och

2017-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:34 (pdf, 298 kB)

utskottsdokument 2017/18:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17 DATUM 2017-12-14 TID 10.5811.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:16. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Regeringens

2017-12-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:33

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 6 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 2 2 9 R I R 2 0 1 7 3 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Tillsyn av ställföreträdare

2017-12-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:33 (pdf, 351 kB)

utskottsdokument 2017/18:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2017-12-12 TID 11.4512.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:15. 2 Kommittéväsendet Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet bordlades. 3 Myndighetsstyrelser

2017-12-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:32

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 9 3 1 R I R 2 0 1 7 3 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Tillämpningen av det finanspolitiska

2017-12-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:32 (pdf, 235 kB)

utskottsdokument 2017/18:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017-12-07 TID 10.4110.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:14. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet

2017-12-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:31

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 2 4 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 1 0 6 R I R 2 0 1 7 3 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Finansieringssystemet för

2017-12-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:31 (pdf, 460 kB)

utskottsdokument 2017/18:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2017-12-05 TID 11.1411.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:13. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Granskning

2017-12-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:30

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 2 3 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 8 3 R I R 2 0 1 7 3 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Riktade statsbidrag till

2017-12-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:30 (pdf, 350 kB)

utskottsdokument 2017/18:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-11-30 TID 09.5310.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:12. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet

2017-11-30

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:29

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 2 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 3 2 3 R I R 2 0 1 7 2 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Det samlade stödet till solel

2017-11-30

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:29 (pdf, 406 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:28

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 1 6 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 8 5 R I R 2 0 1 7 2 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Varför sparar lärosätena

2017-11-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:28 (pdf, 586 kB)

utskottsdokument 2017/18:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-23 TID 09.3409.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:11. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet

2017-11-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:27

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 1 5 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 0 1 8 R I R 2 0 1 7 2 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Väg- och järnvägsinvesteringar

2017-11-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:27 (pdf, 603 kB)

utskottsdokument 2017/18:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-21 TID 11.2611.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:10. 2 Ordförandebyte Vice ordförande Björn von Sydow övertog ledningen av sammanträdet. 3 Förra

2017-11-21