Dokument & lagar (940 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:26

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 4 6 9 R I R 2 0 1 7 2 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Matchningen på arbetsmarknaden

2017-11-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:26 (pdf, 757 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:25

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 1 8 9 R I R 2 0 1 7 2 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Konsekvensanalyser inför

2017-11-16

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:25 (pdf, 391 kB)

utskottsdokument 2017/18:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-14 TID 12.2712.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:9. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet

2017-11-14

utskottsdokument 2017/18:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 09.2609.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:8. 2 Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet

2017-11-09

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:24

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 0 3 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 6 2 R I R 2 0 1 7 2 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

2017-11-09

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:24 (pdf, 232 kB)

utskottsdokument 2017/18:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 12.1712.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:7. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Granskning

2017-11-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:23

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 0 1 6 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 8 8 R I R 2 0 1 7 2 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Folkbokföringen ett kvalitetsarbete

2017-10-31

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:23 (pdf, 464 kB)

utskottsdokument 2017/18:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 09.1309.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:6. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Barn-äldre- och

2017-10-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:22

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 1 0 1 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 0 1 3 R I R 2 0 1 7 2 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Regeringens hantering av rekommendationer

2017-10-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:22 (pdf, 252 kB)

utskottsdokument 2017/18:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-19 TID 09.4110.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:5. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet

2017-10-19

utskottsdokument 2017/18:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.2511.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:4. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet

2017-10-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:21

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 9 2 7 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 4 3 4 R I R 2 0 1 7 2 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning

2017-10-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:21 (pdf, 605 kB)

utskottsdokument 2017/18:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.189.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:3. 2 Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet

2017-10-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:20

Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 1 0 0 3 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 3 4 3 R I R 2 0 1 7 2 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2017-10-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:20 (pdf, 701 kB)

utskottsdokument 2017/18:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.5812.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:2. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Den tidigare

2017-10-10

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:19

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 9 2 6 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 3 7 0 R I R 2 0 1 7 1 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Överutnyttjande av tandvårdsstödet

2017-10-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:19 (pdf, 355 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:18

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 9 1 2 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 8 6 5 R I R 2 0 1 7 1 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet

2017-09-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:18 (pdf, 556 kB)

utskottsdokument 2017/18:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-21 TID 09.2710.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:1. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet beslutade att inleda en granskning av

2017-09-21

utskottsdokument 2017/18:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-09-14 TID 10.3512.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Ministern för högre utbildning och forsknings agerande och regeringens beslut om filial

2017-09-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:17

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 7 0 9 0 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 3 1 8 R I R 2 0 1 7 1 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

2017-09-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:17 (pdf, 365 kB)