Dokument & lagar (29 817 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:12

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 9 0 4 0 3 D N R 3 1 1 2 0 1 8 0 1 7 0 R I R 2 0 1 9 1 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Tullverkets kontroll en

2019-04-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:12 (pdf, 426 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:526 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 01462 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:526 av Sten Bergheden M Sveriges skyttebanor Sten Bergheden har frågat mig om jag har kännedom om det omfattande arbete Polismyndigheten har för avsikt att lägga ned på Sveriges skjutbanor och på skytteföreningarnas tävlingsverksamhet,

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:526 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:525 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2018/19:525 av Sten Bergheden M Strandskydd vid byggda dammar Sten Bergheden har frågat mig om regeringen anser att det är rimligt att strandskyddsregler även ska gälla vid byggda dammar, och om regeringen avser att underlätta för byggnation vid byggda dammar. I samband med utvärderingar av strandskyddet,

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:525 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:523 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 01445 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:523 av Roger Haddad L Säpos lista över kommuner som kan beröras av återvändare från IS Roger Haddad har frågat mig när regeringen avser att presentera förslag till riksdagen som underlättar informationsdelning mellan polisen,

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:523 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:522 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:522 av Linus Sköld S Rättvis postservice Linus Sköld har frågat mig hur jag avser att agera för att postservicen ska fungera rättvist i hela landet. Det är viktigt för både regeringen och riksdagen att det finns en posttjänst av god kvalitet i hela landet. Postoperatören Postnord AB Postnord har därför

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Linus Sköld (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:522 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:520 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:520 av Magnus Oscarsson KD Planerad nedläggning av agronomprogrammet Magnus Oscarsson har frågat mig om jag och regeringen avser att agera för att bevara agronomutbildningen som ett fast program. Låt mig först påpeka att varje universitet och högskola ansvarar för vilka utbildningar de väljer att

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:520 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/01478/E1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:519 av Lars Beckman M Den svenska kronans ras Lars Beckman har frågat mig om den senaste tidens försvagning av den svenska kronan och vilka åtgärder jag avser att vidta för att återskapa förtroendet för Sveriges finanspolitik och

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:516 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/01723/SF S2019/01722/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:515 och 2018/19:516 av Maria Malmer Stenergard M Maria Malmer Stenergard har frågat mig när regeringen avser att tillsätta en ordinarie generaldirektör för Försäkringskassan respektive för Inspektionen

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:516 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:515 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/01723/SF S2019/01722/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:515 och 2018/19:516 av Maria Malmer Stenergard M Maria Malmer Stenergard har frågat mig när regeringen avser att tillsätta en ordinarie generaldirektör för Försäkringskassan respektive för Inspektionen

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:515 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:513 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 01417/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:513 av Hans Wallmark M Väntetider för nya pass Hans Wallmark har frågat vad jag och regeringen har för avsikt att vidta för åtgärder i förhållande till Polismyndigheten för att försäkra oss om att något görs åt oacceptabelt

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:513 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:511 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 00887 Me Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:511 av Runar Filper SD Bidrag till miljöorganisationer Runar Filper har frågat mig om regeringen anser att det är i sin ordning att en miljöorganisation som motverkar myndighetsbeslut kan få

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:511 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:510 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/01404/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:510 av Runar Filper SD Kriminell djurrättsaktivism Runar Filper har frågat mig om jag ämnar ålägga Rikspolisstyrelsen att ta ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:510 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:509 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/01445/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:509 av Runar Filper SD Dansbandsmoms Runar Filper har frågat mig om jag tänker se över en sänkning av momsen för att ge dansbandskulturen bättre förutsättningar att leva vidare, och om jag därmed anser att en översyn av mervärdesskatten

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:509 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:508 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 00886/Me Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:508 av Runar Filper SD Organisationskraven för miljöorganisationers talerätt Runar Filper har frågat mig om jag tänker se över och utreda konsekvenserna av lagstiftningen om miljöorganisationers

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:508 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:507 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 01703/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:507 av Pia Steensland KD Ökning av barnboende för barn med funktionsnedsättning Pia Steensland har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta, utöver den pågående lagändringen kopplad till andning och sondmatning,

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:507 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:506 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/01677/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:506 av Markus Wiechel SD Könskorrigering Markus Wiechel har frågat mig om det är min och regeringens uppfattning att en 15-åring är mer mogen att fatta beslut om att korrigera sitt kön än att exempelvis köra bil, köpa folköl eller

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:506 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:505 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/01676/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:505 av Mikael Eskilandersson SD Upplevd könstillhörighet bland unga Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en mer djupgående analys av varför unga människor inte känner sig hemma i sin könstillhörighet.

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:505 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:503 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 1665/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:503 av Pia Steensland KD En rättssäker bedömning av behovet av personlig assistans Pia Steensland har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att säkerställa att Försäkringskassan utövar en rättssäker

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:503 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:498 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:498 av Runar Filper SD En ny viltmyndighet Runar Filper har frågat mig om jag tänker aktualisera och verkställa det tillkännagivande och riksdagsbeslut som togs 2015 om att en ny viltmyndighet ska ta över ansvaret för bland annat jakten. Jaktlagsutredningen lämnade ett delbetänkande Viltmyndighet

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:498 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:497 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:497 av Runar Filper SD Hag- och betesmarker Runar Filper har frågat mig om jag tänker tillse att Jordbruksverket tillsammans med andra myndigheter i högre grad än i dag kommer att verka för att bevara och utveckla hag- och betesmarkerna. Regeringen är angelägen att ängs- och betesmarkernas rika biologiska

Svarsdatum: 2019-04-17 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:497 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 82 kB)