Dokument & lagar (3 660 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:134

Riksdagsskrivelse 2016/17:134 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna. Stockholm den 18 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-18

Riksdagsskrivelse 2016/17:134 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:134 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:133

Riksdagsskrivelse 2016/17:133 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU6 Associationsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-18

Riksdagsskrivelse 2016/17:133 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:133 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:132

Riksdagsskrivelse 2016/17:132 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:132 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:132 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:130

Riksdagsskrivelse 2016/17:130 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit trafikutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-12-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:130 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:130 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:129

Riksdagsskrivelse 2016/17:129 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:129 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:129 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:128

Riksdagsskrivelse 2016/17:128 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:128 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:128 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:127

Riksdagsskrivelse 2016/17:127 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:127 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:127 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:122

Riksdagsskrivelse 2016/17:122 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:122 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:122 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:121

Riksdagsskrivelse 2016/17:121 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:121 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:121 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:120

Riksdagsskrivelse 2016/17:120 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:120 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:120 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:116

Riksdagsskrivelse 2016/17:116 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:116 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:116 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:126

Riksdagsskrivelse 2016/17:126 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:126 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:126 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:125

Riksdagsskrivelse 2016/17:125 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:125 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:125 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:124

Riksdagsskrivelse 2016/17:124 Riksrevisionen 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:123 till Finansdepartementet

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:124 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:124 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:123

Riksdagsskrivelse 2016/17:123 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:124 till Riksrevisionen

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:123 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:123 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:119

Riksdagsskrivelse 2016/17:119 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU14 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:119 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:119 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:118

Riksdagsskrivelse 2016/17:118 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU13 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:118 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:118 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:117

Riksdagsskrivelse 2016/17:117 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:117 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:117 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:106

Riksdagsskrivelse 2016/17:106 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-14

Riksdagsskrivelse 2016/17:106 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:106 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:112

Riksdagsskrivelse 2016/17:112 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-12-14

Riksdagsskrivelse 2016/17:112 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:112 (pdf, 53 kB)