Dokument & lagar (3 691 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:144

Riksdagsskrivelse 2016/17:144 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU10 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:144 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:144 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:143

Riksdagsskrivelse 2016/17:143 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU9 Riksrevisionens rapport om asylboenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:143 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:143 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:149

Riksdagsskrivelse 2016/17:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU9 Transporter av frihetsberövade får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:149 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:149 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:145

Riksdagsskrivelse 2016/17:145 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:145 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:145 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:148

Riksdagsskrivelse 2016/17:148 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU16 Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:148 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:148 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:147

Riksdagsskrivelse 2016/17:147 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU15 Riksrevisionens rapport om granskningen av Årsredovisning för staten 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:147 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:147 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:141

Riksdagsskrivelse 2016/17:141 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU5 En ny hälso- och sjukvårdslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 februari 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-02-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:141 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:141 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:142

Riksdagsskrivelse 2016/17:142 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU8 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 februari 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-02-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:142 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:142 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:140

Riksdagsskrivelse 2016/17:140 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 februari 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-02-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:140 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:140 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:135

Riksdagsskrivelse 2016/17:135 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:135 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:135 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:137

Riksdagsskrivelse 2016/17:137 Riksdagens ombudsmän Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:137 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:137 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:136

Riksdagsskrivelse 2016/17:136 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU13 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:136 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:136 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:139

Riksdagsskrivelse 2016/17:139 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:139 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:139 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:138

Riksdagsskrivelse 2016/17:138 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016 2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:138 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:138 (pdf, 61 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:134

Riksdagsskrivelse 2016/17:134 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna. Stockholm den 18 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-18

Riksdagsskrivelse 2016/17:134 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:134 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:133

Riksdagsskrivelse 2016/17:133 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU6 Associationsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-18

Riksdagsskrivelse 2016/17:133 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:133 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:132

Riksdagsskrivelse 2016/17:132 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:132 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:132 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:130

Riksdagsskrivelse 2016/17:130 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit trafikutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-12-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:130 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:130 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:129

Riksdagsskrivelse 2016/17:129 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:129 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:129 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:128

Riksdagsskrivelse 2016/17:128 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-12-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:128 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:128 (pdf, 52 kB)