Dokument & lagar (119 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:178

Riksdagsskrivelse 2015/16:178 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU7 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:178 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:178 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:169

Riksdagsskrivelse 2015/16:169 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 mars 2016 Björn Söder Claes

2016-03-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:169 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:169 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:168

Riksdagsskrivelse 2015/16:168 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU12 Grundskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 mars 2016 Björn Söder Claes

2016-03-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:168 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:168 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:155

Riksdagsskrivelse 2015/16:155 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU9 Kvalitetssäkring av högre utbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:155 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:155 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:148

Riksdagsskrivelse 2015/16:148 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU6 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2016 Tobias Billström Claes

2016-02-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:148 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:148 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:127

Riksdagsskrivelse 2015/16:127 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU8 Anställning under viss kompletterande utbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2016 Esabelle Dingizian Claes

2016-01-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:127 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:127 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:113

Riksdagsskrivelse 2015/16:113 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:113 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:113 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:58

Riksdagsskrivelse 2015/16:58 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:58 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:58 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:53

Riksdagsskrivelse 2015/16:53 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU5 Internationella skolor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:53 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:53 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:48

Riksdagsskrivelse 2015/16:48 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:48 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:48 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:9

Riksdagsskrivelse 2015/16:9 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU3 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2015 Björn Söder Annalena

2015-10-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:9 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:9 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:264

Riksdagsskrivelse 2014/15:264 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU15 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:264 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:264 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:263

Riksdagsskrivelse 2014/15:263 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU14 Specialdestinerade statsbidrag ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:263 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:263 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:248

Riksdagsskrivelse 2014/15:248 Riksbankens Jubileumsfond1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU16 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:247 till

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:248 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:248 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:247

Riksdagsskrivelse 2014/15:247 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU16 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2014/15:248 till Riksbankens

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:247 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:247 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:246

Riksdagsskrivelse 2014/15:246 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU13 Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:246 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:246 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:245

Riksdagsskrivelse 2014/15:245 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU7 Statens dimensionering av lärarutbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:245 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:245 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:201

Riksdagsskrivelse 2014/15:201 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU11 Skolväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-20

Riksdagsskrivelse 2014/15:201 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:201 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:177

Riksdagsskrivelse 2014/15:177 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU6 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 april 2015 Björn Söder Claes

2015-04-23

Riksdagsskrivelse 2014/15:177 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:177 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:162

Riksdagsskrivelse 2014/15:162 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU10 Gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 april 2015 Björn Söder Annalena

2015-04-09

Riksdagsskrivelse 2014/15:162 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:162 (pdf, 53 kB)