Dokument & lagar (804 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 41 - komplettering Samrådet avslutades den 14 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-10-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande godkännande av rådets slutsatser om Bosnien och Hercegovina Samrådet avslutades den 13 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-10-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 41 Samrådet avslutades den 13 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V) Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: ”Crp II, punkt 16, SPA Kanada Vi anser att regeringen ska motsätta sig att avtalet ska

2016-10-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande avtal mellan EU och USA om logistiksamverkan samt om förlängning av sanktioner mot Republiken Guinea Samrådet avslutades den 12 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V) Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: ”Då

2016-10-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 40 - komplettering Samrådet avslutades den 10 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V) Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: ”Sverige borde motsätta sig ståndpunkten med motiveringen att Sverige istället

2016-10-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 40 Samrådet avslutades den 7 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V, KD) Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: ”Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 4–6, 12–13, 17, 27

2016-10-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 39 Samrådet avslutades den 29 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V) Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: ”Crp II Punkt 5. Vi lämnar avvikande mening då vi anser att Sverige borde rösta mot förslaget

2016-09-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut rörande annotering inför förlängning av sanktioner mot ett antal libyska politiker samt uppdatering av sanktionsmotiveringar Samrådet avslutades den 29 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-09-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter V. 38 Samrådet avslutades den 23 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD) Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: ”Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 3, 5-6 och 11-13 på Coreper II.”

2016-09-23

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut och förordning om ändring rörande särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism Samrådet avslutades den 21 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V) Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: ”Vänsterpartiet

2016-09-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Burundi) Samrådet avslutades den 21 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-09-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 37 Samrådet avslutades den 16 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V) Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: ”Avseende Crp II punkt 12. Vänsterpartiet anmäler avvikande mening med hänvisning till

2016-09-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU- nämnden rörande restriktiva åtgärder (Isil och Al-Quaida resp. Ukraina inklusive komplettering om godkännande av brev och notiser) Samrådet avslutades den 14 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-09-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Libyen) Samrådet avslutades den 14 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-09-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av förordningsförslaget om en europeisk gräns- och kustbevakning Samrådet avslutades den 13 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V) Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: ”Sverigedemokraterna anmäler

2016-09-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 36 Samrådet avslutades den 13 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (SD) Följande avvikande mening har anmälts Sverigedemokraterna: ”Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkt 7 på Coreper I och punkt 17 på Coreper II.”

2016-09-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av EU:s förslag till EU:s årsbudget för 2017 Samrådet avslutades den 9 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: Vi anser att Sverige borde motsätta sig kompromissförslaget till budget.

2016-09-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande beslut om EU:s gemensamma hållning inför stabiliserings- och associeringsrådet med Albanien Samrådet avslutades den 7 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler

2016-09-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Centralafrikanska republiken) Samrådet avslutades den 31 augusti. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-08-31

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnde rörande restriktiva åtgärder mot DPRK samt mot en listad person med anledning av situationen i Ukraina Samrådet avslutades den 3 augusti. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-08-03