Dokument & lagar (3 241 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:3

Karens för statsråd och statssekreterare Betänkande av Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare Stockholm 2017 SOU 2017:3 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-01-23

Statens offentliga utredningar 2017:3 (pdf, 992 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:2

sou 2017 2 Kraftsamling för framtidens energi Betänkande av Energikommissionen Stockholm 2017 SOU 2017:2 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-01-09

Statens offentliga utredningar 2017:2 (pdf, 3602 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:1

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén Stockholm 2017 SOU 2017:1 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-01-04

Statens offentliga utredningar 2017:1 (pdf, 3827 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:94

sou 2016 94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro Stockholm 2016 SOU 2016:94 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:94 (pdf, 2608 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:93

sou 2016 93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser Betänkande av Utredningen om nätdroger m.m. Stockholm 2016 SOU 2016:93 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-27

Statens offentliga utredningar 2016:93 (pdf, 2395 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:92

sou 2016 92 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar Delbetänkande av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Stockholm 2016 SOU 2016:92 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2016-12-20

Statens offentliga utredningar 2016:92 (pdf, 1323 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:91

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden Betänkande av Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Stockholm 2016 SOU 2016:91 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:91 (pdf, 907 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:90

sou 2016 90 Forskning och utveckling på försvarsområdet Betänkande av Försvarsforskningsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:90 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:90 (pdf, 9688 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:89

För digitalisering i tiden SOU 2016:89 För digitalisering i tiden Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2016 SOU 2016:89 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:89 (pdf, 1649 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:87

sou 2016 87 Bättre skydd mot diskriminering Betänkande av Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering Stockholm 2016 SOU 2016:87 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:87 (pdf, 3029 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:85

sou 2016 85 Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter SOU 2016:85 Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2016 SOU 2016:85 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:85 (pdf, 4095 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:88

Logistik för högre försvarsberedskap Betänkande av Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Stockholm 2016 SOU 2016:88 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-14

Statens offentliga utredningar 2016:88 (pdf, 1304 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:86

sou 2016 86 Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon Betänkande av Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning Stockholm 2016 SOU 2016:86 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2016-11-30

Statens offentliga utredningar 2016:86 (pdf, 3757 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:84

sou 2016 84 Ny resegarantilag Slutbetänkande av Paketreseutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:84 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-11-30

Statens offentliga utredningar 2016:84 (pdf, 2873 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:83

En svensk flygskatt Betänkande av Utredningen om skatt på flygresor Stockholm 2016 SOU 2016:83 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-11-30

Statens offentliga utredningar 2016:83 (pdf, 2347 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:82

sou 2016 82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot Betänkande av Utredningen om vissa frågor om företagsbot Stockholm 2016 SOU 2016:82 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-11-29

Statens offentliga utredningar 2016:82 (pdf, 1895 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:81

sou 2016 81 Ett modernare utsökningsförfarande Betänkande av Utsökningsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:81 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:81 (pdf, 3060 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:81

Ett modernare utsökningsförfarande Betänkande av Utsökningsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:81 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:81 (pdf, 5542 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:81

Bilaga 20 305 Bilaga 20 SOU 2016:81 306 SOU 2016:81 Bilaga 20 307 Bilaga 20 SOU 2016:81 308 SOU 2016:81 Bilaga 20 309 Bilaga 20 SOU 2016:81 310 SOU 2016:81 Bilaga 20 311 Bilaga 20 SOU 2016:81 312 SOU 2016:81 Bilaga 20 313 Bilaga 20 SOU 2016:81 314 SOU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:81 (pdf, 6467 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:81

Bilaga 17 Räkneexempel löneutmätning Räkneexempel (baserat på års 2016 års normalbelopp och riksnorm 1 ) I denna bilaga redovisar vi olika räkneexempel som visar hur mycket en person som står under löneutmätning får förbehålla sig som normalbelopp enligt dagens löneutmätningssystem jämfört med vårt förslag. Vi


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:81 (pdf, 419 kB)