Dokument & lagar (3 265 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:17

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål Stockholm 2017 SOU 2017:7 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-02-20

Statens offentliga utredningar 2017:17 (pdf, 1723 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:6

sou 2017 6 Se barnet! Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning Stockholm 2017 SOU 2017:6 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-02-08

Statens offentliga utredningar 2017:6 (pdf, 2940 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:5

sou 2017 5 d2 Svensk social trygghet i en globaliserad värld Del 2 Betänkande av Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet Stockholm 2017 SOU 2017:05 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2017:5 (pdf, 1953 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:5

sou 2017 5 d1 Svensk social trygghet i en globaliserad värld Del 1 Betänkande av Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet Stockholm 2017 SOU 2017:05 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-02-01

Statens offentliga utredningar 2017:5 (pdf, 1830 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:4 Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa Stockholm 2017 SOU 2017:4 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-01-31

Statens offentliga utredningar 2017:4 Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa (pdf, 1778 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:3

Karens för statsråd och statssekreterare Betänkande av Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare Stockholm 2017 SOU 2017:3 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-01-23

Statens offentliga utredningar 2017:3 (pdf, 992 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:2

sou 2017 2 Kraftsamling för framtidens energi Betänkande av Energikommissionen Stockholm 2017 SOU 2017:2 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-01-09

Statens offentliga utredningar 2017:2 (pdf, 3602 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:1

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén Stockholm 2017 SOU 2017:1 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-01-04

Statens offentliga utredningar 2017:1 (pdf, 3827 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:94

sou 2016 94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro Stockholm 2016 SOU 2016:94 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:94 (pdf, 2608 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:93

sou 2016 93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser Betänkande av Utredningen om nätdroger m.m. Stockholm 2016 SOU 2016:93 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-27

Statens offentliga utredningar 2016:93 (pdf, 2395 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:92

sou 2016 92 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar Delbetänkande av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Stockholm 2016 SOU 2016:92 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2016-12-20

Statens offentliga utredningar 2016:92 (pdf, 1323 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:91

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden Betänkande av Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Stockholm 2016 SOU 2016:91 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:91 (pdf, 907 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:90

sou 2016 90 Forskning och utveckling på försvarsområdet Betänkande av Försvarsforskningsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:90 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:90 (pdf, 9688 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:89

För digitalisering i tiden SOU 2016:89 För digitalisering i tiden Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2016 SOU 2016:89 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:89 (pdf, 1649 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:87

sou 2016 87 Bättre skydd mot diskriminering Betänkande av Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering Stockholm 2016 SOU 2016:87 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:87 (pdf, 3029 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:85

sou 2016 85 Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter SOU 2016:85 Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2016 SOU 2016:85 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:85 (pdf, 4095 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:88

Logistik för högre försvarsberedskap Betänkande av Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Stockholm 2016 SOU 2016:88 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-14

Statens offentliga utredningar 2016:88 (pdf, 1304 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:86

sou 2016 86 Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon Betänkande av Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning Stockholm 2016 SOU 2016:86 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2016-11-30

Statens offentliga utredningar 2016:86 (pdf, 3757 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:84

sou 2016 84 Ny resegarantilag Slutbetänkande av Paketreseutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:84 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-11-30

Statens offentliga utredningar 2016:84 (pdf, 2873 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:83

En svensk flygskatt Betänkande av Utredningen om skatt på flygresor Stockholm 2016 SOU 2016:83 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-11-30

Statens offentliga utredningar 2016:83 (pdf, 2347 kB)