Dokument & lagar (3 281 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:22

sou 2017 22 FRÅN VÄRDEKEDJA TILL VÄRDECYKEL – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi Stockholm 2017 SOU 2017:22 SOU och Ds kan köpas

2017-03-22

Statens offentliga utredningar 2017:22 (pdf, 6660 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:23

sou 2017 23 digitalforvaltning.nu Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster Stockholm 2017 SOU 2017:23 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-15

Statens offentliga utredningar 2017:23 (pdf, 2485 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:20

sou 2017 20 Korre Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Betänkande av Tillträdesutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:20 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-15

Statens offentliga utredningar 2017:20 (pdf, 2874 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:15

sou 2017 15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:15 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-10

Statens offentliga utredningar 2017:15 (pdf, 5561 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:12

sou 2017 12 Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015 Betänkande av Utredningen om migrationsmottagandet 2015 Stockholm 2017 SOU 2017:12 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-03-10

Statens offentliga utredningar 2017:12 (pdf, 4129 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:18

En nationell strategi för validering Delbetänkande av Valideringsdelegationen 2015–2019 Stockholm 2017 SOU 2017:18 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-08

Statens offentliga utredningar 2017:18 (pdf, 575 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:14

Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna Betänkande av Utredningen om ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Stockholm 2017 SOU 2017:14 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-03-07

Statens offentliga utredningar 2017:14 (pdf, 1408 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:16

Sverige i Afghanistan 2002–2014 Betänkande av Afghanistanutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:16 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-03-03

Statens offentliga utredningar 2017:16 (pdf, 2073 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:13

Finansiering av infrastruktur med privat kapital? Delbetänkande av Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital Stockholm 2017 SOU 2017:13 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47

2017-03-01

Statens offentliga utredningar 2017:13 (pdf, 1967 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:19

Uppdrag: Samverkan Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete Stockholm 2017 SOU 2017:19 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-02-28

Statens offentliga utredningar 2017:19 (pdf, 1767 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:11

sou 2017 11 d2 Vägskatt Volym 2 Betänkande av Vägslitageskattekommittén Stockholm 2017 SOU 2017:11 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2017:11 (pdf, 7352 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:11

sou 2017 11 Vägskatt Volym 1 Betänkande av Vägslitageskattekommittén Stockholm 2017 SOU 2017:11 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-02-28

Statens offentliga utredningar 2017:11 (pdf, 4395 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:9

Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar Delbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2017 SOU 2017:9 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-02-24

Statens offentliga utredningar 2017:9 (pdf, 1592 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:8

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring Rapport av Kärnavfallsrådet Stockholm 2017 SOU 2017:8 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2017-02-24

Statens offentliga utredningar 2017:8 (pdf, 1256 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:17

Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv Delbetänkande av Utredningen om vissa straffprocessuella frågor Stockholm 2017 SOU 2017:17 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106

2017-02-23

Statens offentliga utredningar 2017:17 (pdf, 1421 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:7

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål Stockholm 2017 SOU 2017:7 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-02-23

Statens offentliga utredningar 2017:7 (pdf, 1723 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:10

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Betänkande av Oredlighetsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:10 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-02-22

Statens offentliga utredningar 2017:10 (pdf, 1668 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:6

sou 2017 6 Se barnet! Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning Stockholm 2017 SOU 2017:6 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-02-08

Statens offentliga utredningar 2017:6 (pdf, 2940 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:5

sou 2017 5 d2 Svensk social trygghet i en globaliserad värld Del 2 Betänkande av Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet Stockholm 2017 SOU 2017:05 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2017:5 (pdf, 1953 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:5

sou 2017 5 d1 Svensk social trygghet i en globaliserad värld Del 1 Betänkande av Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet Stockholm 2017 SOU 2017:05 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-02-01

Statens offentliga utredningar 2017:5 (pdf, 1830 kB)