Dokument & lagar (4 091 träffar)

Talarlista 2009/10:20100623

Onsdagen den 23 juni 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Gemensam debatt FiU20 och SkU37 19 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1  Ann-Charlotte Hammar Johnsson m 3 2  Thomas Östros s 12 3  Ulla Andersson

2010-06-23

Talarlista 2009/10:20100623 (doc, 152 kB) Talarlista 2009/10:20100623 (pdf, 22 kB)

Talarlista 2009/10:20100622

Tisdagen den 22 juni 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum Inget uppehåll för gruppmöten kl. 16.00 18.00 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 15.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU25 Svenska miljömål 1  Carina Ohlsson s 8 2  Wiwi-Anne Johansson

2010-06-22

Talarlista 2009/10:20100622 (doc, 206 kB) Talarlista 2009/10:20100622 (pdf, 27 kB)

Talarlista 2009/10:20100621

Måndagen den 21 juni 2010 Kl. 11.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 21 Civilutskottets betänkande CU21 Ersättning vid expropriation 1  Hillevi Larsson s 6 2  LiseLotte Olsson v 6 3  Jan Lindholm mp 6 4  Anti Avsan m 8 5  Lennart Pettersson c 6 6  Jan Ertsborn fp 6 7  Yvonne

2010-06-21

Talarlista 2009/10:20100621 (doc, 217 kB) Talarlista 2009/10:20100621 (pdf, 29 kB)

Motion 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning s20011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den regionalekonomiska


Utskottsberedning: 2010/11:NU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 82 kB)

Talarlista 2009/10:20100617

Torsdagen den 17 juni 2010 Kl. 10.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund Votering efter debattens slut i CU29, dock tidigast kl. 16.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Näringsutskottets betänkande NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte 1  Tomas Eneroth s 15 2  Kent Persson v 12 3 

2010-06-17

Talarlista 2009/10:20100617 (doc, 209 kB) Talarlista 2009/10:20100617 (pdf, 28 kB)

Talarlista 2009/10:20100616

Onsdagen den 16 juni 2010 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler Varje talare har rätt till ett anförande på högst tio minuter. Statsministern inleder och därefter följer partierna i storleksordning. På varje anförande gäller fri replikrätt för de anmälda talarna,

2010-06-16

Talarlista 2009/10:20100616 (doc, 221 kB) Talarlista 2009/10:20100616 (pdf, 30 kB)

Talarlista 2009/10:20100615

Tisdagen den 15 juni 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 15.00 Parentation Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 27 Utbildningsutskottets betänkande UbU23 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor 1  Mikael Damberg s 8 2  Lage Rahm mp 10 3  Betty Malmberg

2010-06-15

Talarlista 2009/10:20100615 (doc, 195 kB) Talarlista 2009/10:20100615 (pdf, 27 kB)

Talarlista 2009/10:20100614

Måndagen den 14 juni 2010 Kl. 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 21 Konstitutionsutskottets betänkande KU20 Granskningsbetänkande Inledning 1  Berit Andnor s 10 2  Per Bill m 8 3  Annie Johansson c 8 4  Cecilia Wigström i Göteborg fp 8 5  Ingvar Svensson kd 8 6  Marianne Berg v 6 7  Mikael

2010-06-14

Talarlista 2009/10:20100614 (doc, 258 kB) Talarlista 2009/10:20100614 (pdf, 34 kB)

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 s20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av breda regelförenklingsinsatser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:NU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009 mp041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi18 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 61 kB)

Talarlista 2009/10:20100609

Onsdagen den 9 juni 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar 11.00 Aktuell debatt Nr 5 Aktuell debatt På begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om arbetslösheten. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Företrädaren för Socialdemokraterna inleder

2010-06-09

Talarlista 2009/10:20100609 (doc, 121 kB) Talarlista 2009/10:20100609 (pdf, 18 kB)

Motion 2009/10:Fi17 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi17 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljö- och etikreglerna behöver


Utskottsberedning: 2010/11:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi17 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Talarlista 2009/10:20100607

Måndagen den 7 juni 2010 Kl. 11.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om blockaden av Gaza. Debattregler Företrädare för det parti som begärt debatten, Vänsterpartiet, inleder och Moderaterna företräds av utrikesminister

2010-06-07

Talarlista 2009/10:20100607 (doc, 121 kB) Talarlista 2009/10:20100607 (pdf, 18 kB)

Talarlista 2009/10:20100603

Torsdagen den 3 juni 2010 Kl. 12.00 Val ca 12.00 Votering Arbetsplenum 18.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 26 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU22 Fiskeripolitik 1  Jan-Olof Larsson s 8 2  Wiwi-Anne Johansson v 8 3  Tina Ehn mp 10 4  Rune Wikström m 8 5  Erik A Eriksson c 8 6 

2010-06-03

Talarlista 2009/10:20100603 (doc, 161 kB) Talarlista 2009/10:20100603 (pdf, 22 kB)

Talarlista 2009/10:20100602

Onsdagen den 2 juni 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Gemensam debatt FiU33 och FiU22 31 Finansutskottets betänkande FiU33 Upphandling från statliga och kommunala företag 1  Jacob Johnson v 8 2  Jörgen Hellman s 8 3  Ann-Charlotte Hammar Johnsson m 8 4  Mats Pertoft

2010-06-02

Talarlista 2009/10:20100602 (doc, 189 kB) Talarlista 2009/10:20100602 (pdf, 26 kB)

Motion 2009/10:MJ15 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ15 av Tina Ehn mp med anledning av skr. 2009/10:213 Åtgärder för levande hav mp039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att långsiktiga miljöhänsyn överordnas kortsiktiga ekonomiska hänsyn vid


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:MJ15 av Tina Ehn (mp) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:MJ14 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ14 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:213 Åtgärder för levande hav Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Övergödning 3 4.1 Jordbrukets påverkan 3 4.2 Skatt på handelsgödsel 4 4.3 Den gemensamma jordbrukspolitiken 5


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:MJ14 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 84 kB)

Talarlista 2009/10:20100527

Torsdagen den 27 maj 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Konstitutionsutskottets betänkande KU17 Uppföljning av riksrevisionsreformen 1  Billy Gustafsson s 6 2  Ingvar Svensson kd 4 3  Anne-Marie Pålsson m 10 4  Eva Flyborg fp 10 5  Elisabeth Svantesson

2010-05-27

Talarlista 2009/10:20100527 (doc, 168 kB) Talarlista 2009/10:20100527 (pdf, 23 kB)

Talarlista 2009/10:20100526

Onsdagen den 26 maj 2010 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 41 Justitieutskottets betänkande JuU23 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor 1  Margareta Persson s 8 2  Lena Olsson v 5 3  Inge Garstedt m 8 4  Helena Bargholtz fp 5 5  Kjell Eldensjö

2010-05-26

Talarlista 2009/10:20100526 (doc, 190 kB) Talarlista 2009/10:20100526 (pdf, 26 kB)

Motion 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:216 Ny postlag s20009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse Posten Norden som ansvarig för den samhällsomfattande posttjänsten. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:TU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 63 kB)