Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (3 938 träffar)

Talarlista 2013/14:20140626

Torsdagen den 26 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum Avtackning 16.00 Votering Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Gemensam debatt FiU20 och SkU33 6 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1 Fredrik Olovsson S 10 2 Per Bolund MP 10 3 Sven-Olof Sällström

2014-06-26

Talarlista 2013/14:20140626 (docx, 38 kB) Talarlista 2013/14:20140626 (pdf, 88 kB)

Talarlista 2013/14:20140625

Onsdagen den 25 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum Interpellationssvar tidigast kl. 13.00 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 18 Finansutskottets betänkande FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt 0.00 0.00 19 Finansutskottets betänkande FiU28 Användningen av kreditbetyg i riskhantering

2014-06-25

Talarlista 2013/14:20140625 (docx, 39 kB) Talarlista 2013/14:20140625 (pdf, 91 kB)

Talarlista 2013/14:20140624

Tisdagen den 24 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-17.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 34 Skatteutskottets utlåtande SkU35 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om en unionsrättslig ram för tullsrättsliga överträdelser och sanktioner 0.00 0.00 35

2014-06-24

Talarlista 2013/14:20140624 (docx, 42 kB) Talarlista 2013/14:20140624 (pdf, 119 kB)

Motion 2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering 201314SD496 med anledning av 2013 14 238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU budgetens finansiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU7

Motion 2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 42 kB)

Talarlista 2013/14:20140623

Måndagen den 23 juni 2014 Kl. 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 24 Näringsutskottets betänkande NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler 0.00 0.00 25 Näringsutskottets betänkande NU26 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar 0.00 0.00

2014-06-23

Talarlista 2013/14:20140623 (docx, 41 kB) Talarlista 2013/14:20140623 (pdf, 112 kB)

Talarlista 2013/14:20140618

Onsdagen den 18 juni 2014 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler Varje talare har rätt till ett anförande på högst tio minuter. Statsministern inleder och därefter följer partierna i storleksordning. På varje anförande gäller fri replikrätt för de anmälda talarna,

2014-06-18

Talarlista 2013/14:20140618 (docx, 39 kB) Talarlista 2013/14:20140618 (pdf, 106 kB)

Talarlista 2013/14:20140617

Tisdagen den 17 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Konstitutionsutskottets betänkande KU42 Olovlig hantering av avkodningsutrustning 0.00 0.00 17 Konstitutionsutskottets betänkande KU43 Verksamhetsredogörelser för riksdagens

2014-06-17

Talarlista 2013/14:20140617 (docx, 35 kB) Talarlista 2013/14:20140617 (pdf, 112 kB)

Talarlista 2013/14:20140616

Måndagen den 16 juni 2014 Kl. 11.00 Arbetsplenum Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Finansutskottets betänkande FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013 1 Jörgen Hellman S 6 2 Göran Pettersson M 8 3 Carl B Hamilton FP 10 0.24 0.24 16 Socialförsäkringsutskottets

2014-06-16

Talarlista 2013/14:20140616 (docx, 40 kB) Talarlista 2013/14:20140616 (pdf, 93 kB)

Talarlista 2013/14:20140612

Torsdagen den 12 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Val Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 9 Socialutskottets betänkande SoU23 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor 1 Ann Arleklo S 10 2 Helena Bouveng M 8 3 Magnus Ehrencrona MP 6 4 Maria Lundqvist-Brömster

2014-06-12

Talarlista 2013/14:20140612 (docx, 41 kB) Talarlista 2013/14:20140612 (pdf, 112 kB)

Talarlista 2013/14:20140611

Onsdagen den 11 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 23 Finansutskottets betänkande FiU21 Vårändringsbudget för 2014 1 Fredrik Olovsson S 6 2 Per Bolund MP 6 3 Sven-Olof Sällström SD 6 4 Ulla Andersson V 8 5 Jonas Jacobsson Gjörtler M 6

2014-06-11

Talarlista 2013/14:20140611 (docx, 41 kB) Talarlista 2013/14:20140611 (pdf, 99 kB)

Motion 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg 201314S9009 med anledning av regeringens proposition 2013 14 234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg


Utskottsberedning: 2014/15:TU2 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 3 avslag, 4 bifall,

Motion 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:18 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T18 avMonica Green m.fl. S med anledning av regeringens proposition 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg konvertering pågår


Utskottsberedning: 2014/15:TU2 2014/15:TU3

Motion 2013/14:T17 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T17 av Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg 201314SD495 med anledning av 2013 14 234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: 2014/15:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:T17 av Tony Wiklander (SD) (doc, 41 kB)

Motion 2013/14:17 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T17 av Tony Wiklander SD med anledning av 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg konvertering pågår


Utskottsberedning: 2014/15:TU2

Motion 2013/14:Ju32 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju32 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 201314MP065 med anledning av proposition 2013 14 237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lagstiftning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:JuU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 6 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:Ju32 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju31 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 201314V077 med anledning av proposition 2013 14 237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:JuU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 4 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 201314V076 med anledning av proposition 2013 14 232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten


Utskottsberedning: 2014/15:JuU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju30 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 46 kB)

Motion 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 201314S35009 med anledning av proposition 2013 14 232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten


Utskottsberedning: 2014/15:JuU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2013/14:29 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju29 avElin Lundgren m.fl. S med anledning av proposition 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten konvertering pågår


Utskottsberedning: 2014/15:JuU3

Talarlista 2013/14:20140610

Tisdagen den 10 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering 18.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 30 Konstitutionsutskottets betänkande KU20 Granskningsbetänkande Inledning 1 Peter Eriksson MP 8 2 Björn von Sydow S 6 3 Per Bill M 6 4

2014-06-10

Talarlista 2013/14:20140610 (docx, 40 kB) Talarlista 2013/14:20140610 (pdf, 99 kB)