Dokument & lagar (3 483 träffar)

Talarlista 2015/16:20160622

Onsdagen den 22 juni 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avtackning Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 9 Finansutskottets betänkande FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 20112015 0.00 0.00 10 Justitieutskottets betänkande JuU27 Riksrevisionens rapport om it-relaterad

2016-06-22

Talarlista 2015/16:20160622 (docx, 37 kB) Talarlista 2015/16:20160622 (pdf, 94 kB)

Talarlista 2015/16:20160621

Tisdagen den 21 juni 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Gemensam debatt FiU20 och SkU25 13 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1 Ulf Kristersson M 10 2 Oscar Sjöstedt SD 10 3 Emil Källström

2016-06-21

Talarlista 2015/16:20160621 (docx, 40 kB) Talarlista 2015/16:20160621 (pdf, 108 kB)

Talarlista 2015/16:20160620

Måndagen den 20 juni 2016 Kl. 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 1 Johan Forssell M 10 2 Jennie Åfeldt SD 5 3 Johanna Jönsson C 8 4 Christina Höj Larsen V 10 5 Emma

2016-06-20

Talarlista 2015/16:20160620 (docx, 39 kB) Talarlista 2015/16:20160620 (pdf, 106 kB)

Talarlista 2015/16:20160617

Fredagen den 17 juni 2016 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Liberalernas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Företrädaren för Liberalerna inleder. Socialdemokraterna

2016-06-17

Talarlista 2015/16:20160617 (docx, 37 kB) Talarlista 2015/16:20160617 (pdf, 95 kB)

Talarlista 2015/16:20160616

Torsdagen den 16 juni 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU17 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m. 1 Jesper Skalberg Karlsson M 8 2 Anders Forsberg SD 8 3 Eskil Erlandsson

2016-06-16

Talarlista 2015/16:20160616 (docx, 34 kB) Talarlista 2015/16:20160616 (pdf, 108 kB)

Talarlista 2015/16:20160615

Onsdagen den 15 juni 2016 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena

2016-06-15

Talarlista 2015/16:20160615 (docx, 41 kB) Talarlista 2015/16:20160615 (pdf, 114 kB)

Talarlista 2015/16:20160613

Måndagen den 13 juni 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 3 Konstitutionsutskottets betänkande KU20 Granskningsbetänkande Inledning 1 Andreas Norlén M 8 2 Björn von Sydow S 8 3 Jonas Millard SD 6 4 Agneta Börjesson MP 8 5 Per-Ingvar Johnsson C 6 6 Mia Sydow Mölleby V 6 7 Mathias

2016-06-13

Talarlista 2015/16:20160613 (docx, 35 kB) Talarlista 2015/16:20160613 (pdf, 107 kB)

Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:184 om en särskild kvot med förtur i kö till friskolor för nyanlända. Motivering Utan tvekan har det svenska


Utskottsberedning: 2016/17:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 65 kB)

Talarlista 2015/16:20160609

Torsdagen den 9 juni 2016 Kl. 12.00 Val ca 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 21 Konstitutionsutskottets betänkande KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser 1 Andreas Norlén M 8 2 Björn von Sydow S 6 3 Fredrik Eriksson SD 6 4 Agneta

2016-06-09

Talarlista 2015/16:20160609 (docx, 35 kB) Talarlista 2015/16:20160609 (pdf, 109 kB)

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom förordningar ska möjliggöra att de frågor som har samband med en torvtäkt, exempelvis


Utskottsberedning: 2016/17:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och


Utskottsberedning: 2016/17:FiU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Talarlista 2015/16:20160608

Onsdagen den 8 juni 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 34 Utbildningsutskottets betänkande UbU20 Styrelser för universitet och högskolor ledamöternas tillsättning och ansvar 1 Betty Malmberg M 4 2 Fredrik Christensson C 5 3 Annika Eclund KD 5 4 Thomas Strand S 8

2016-06-08

Talarlista 2015/16:20160608 (docx, 41 kB) Talarlista 2015/16:20160608 (pdf, 110 kB)

Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt för koncerner som har både nationell och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Talarlista 2015/16:20160526

Torsdagen den 26 maj 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 23 Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU17 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen 0.00 0.00 24 Finansutskottets betänkande FiU34 Förstärkt insättningsgaranti 1 Håkan Svenneling

2016-05-26

Talarlista 2015/16:20160526 (docx, 34 kB) Talarlista 2015/16:20160526 (pdf, 104 kB)

Talarlista 2015/16:20160525

Onsdagen den 25 maj 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid minuter Ackumulerad tid 21 Konstitutionsutskottets betänkande KU26 Elektroniskt kungörande av författningar 0.00 0.00 22 Finansutskottets betänkande FiU32 Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer 0.00 0.00 23 Trafikutskottets

2016-05-25

Talarlista 2015/16:20160525 (docx, 41 kB) Talarlista 2015/16:20160525 (pdf, 113 kB)

Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att införa ett miljömål i EU för giftfri vardag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:MJU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vässa EU:s miljögaranti och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Talarlista 2015/16:20160524

Tisdagen den 24 maj 2016 Kl. 13.00 Aktuell debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta

2016-05-24

Talarlista 2015/16:20160524 (docx, 37 kB) Talarlista 2015/16:20160524 (pdf, 97 kB)

Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att taket för marknadsstörningsavgiften


Utskottsberedning: 2015/16:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 70 kB)

Talarlista 2015/16:20160519

Torsdagen den 19 maj 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 10 Trafikutskottets betänkande TU19 It-politiska frågor 1 Erik Ottoson M 8 2 Jimmy Ståhl SD 6 3 Anders Åkesson C 6 4 Emma Wallrup V 6 5 Christina Örnebjär L 6 6 Robert Halef KD 6 7

2016-05-19

Talarlista 2015/16:20160519 (docx, 34 kB) Talarlista 2015/16:20160519 (pdf, 102 kB)