Dokument & lagar (6 744 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 18 DATUM 2017-01-19 TID 10.30–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU8) Utskottet

2017-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13 DATUM 2017-01-19 TID 10.00–11.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Generaldirektör Olof Åslund informerade om en kommande rapport

2017-01-19

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 17 DATUM 2017-01-17 TID 11:00–11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:16. Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning (UbU11) Utskottet

2017-01-17

Socialutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 20 DATUM 2017-01-17 TID 11.00–11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 I nformation från Riksrevisionen Riksrevisionen informerade om rapporten Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården,

2017-01-17

Finansutskottets protokoll 2016/17:22

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 22 Datum 2017-01-17 Tid 11.00-11.55 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Revidering av regelverken om kapitaltäckning och krishantering Överläggning hölls med Finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag till revidering av regelverken om

2017-01-17

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 16 DATUM 2017-01-12 TID 10:00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Statens kreditförluster på studielån (UbU8) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:34. Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU8. Information

2017-01-12

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 15 DATUM 2017–01–12 TID 08:00–09:07 09:17–10:10 10:35–11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om ny medarbetare i kansliet Kanslichefen presenterade kansliets nya föredragande Eva Nilsson

2017-01-12

Socialutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 19 DATUM 2017-01-12 TID 09.30–09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 En ny hälso- och sjukvårdslag (SoU5 ) Utskottet behandlade proposition 2016/17:43 och motioner. Ärendet bordlades. § 2 Överlämnande

2017-01-12

Civilutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 15 DATUM 2017-01-12 TID 9.30–10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:14. § 2 Associationsrätt (CU6) Utskottet fortsatte behandlingen av

2017-01-12

Finansutskottets protokoll 2016/17:20

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 20 Datum 2016-12-16 Tid Kl. 09.15-09.25 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Anmälningar Inbjudningar Bryssel 30 januari – 1 februari Europeiska parlamentsveckan (EPW)– Det maltesiska ordförandeskapet och Europaparlamentet bjuder in till EPW

2016-12-16

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 15 DATUM 2016-12-15 TID 10:00–11:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket om P isa -rapporten Projektledaren för Pisa Eva Lundgren, enhetschefen för Internationella studier Pontus Wallin,

2016-12-15

Trafikutskottets protokoll 2016/17:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2016-12-15 TID Kl. 10.00 – 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om 5G Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen på PTS, Torbjörn Lundahl, chef för Ericssons nationella forskningssatsningar, Martin Pehrsson, nätansvarig

2016-12-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 15 DATUM 2016-12-15 TID 07.45 – 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Miljöråd 19 december 2016 (d p. 4, 6 a och 6 f i). ) Utskottet informerades om att dagordningspunkt 4 nu endast

2016-12-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 18 DATUM 2016-12-15 TID 9.06–10.30 10.35–11.19 11.47–11.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2016/17:13 § 1. § 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

2016-12-15

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :16 DATUM 2016-12-15 TID 08.30–08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Försvarspolitik (FöU3) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU3. M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna

2016-12-15

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 14 DATUM 2016–12–13 TID 11:00–12:10 12:15–12:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att ledamot Lena Asplund (M), Daniel Bäckström (C), Paula Holmqvist (S), Annika

2016-12-13

Kulturutskottets protokoll 2016/17:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 14 DATUM Tisdagen den 13 december 2016 TID Kl. 09.30–09.40 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:13 av den 8 december 2016. § 2 En avgiftsfri filmgranskning

2016-12-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 17 DATUM 2016-12-13 TID 11.00–11.37 11.54–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna E.B. och E.R., som medföljde ledamoten Per-Ingvar Johnsson

2016-12-13

Finansutskottets protokoll 2016/17:19

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 19 Datum 2016-12-13 Tid 11.00-11.35 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Sammanträdestid Ett enigt utskott beslutade att sammanträda under pågående arbetsplenum. § 2 Riksbanksfullmäktiges presidium Ordförande Susanne Eberstein och vice

2016-12-13

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:5

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7:5 DATUM 2016-12-08 TID 09.00–09.15 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information om insatser från Försvarsdepartementet och U trikesdepartementet Enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen får

2016-12-08