Dokument & lagar (6 922 träffar)

Socialutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 31 DATUM 2017-03-23 TID 09.30–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från 117 Vårdguiden Företrädare från 1177 Vårdguiden informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagare se bilaga 2. § 2 Justering

2017-03-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 28 DATUM 2017-03-23 TID 10.30–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:27 § 2 EU-frågor på det migrationspolitiska området Statssekreterare

2017-03-23

Kulturutskottets protokoll 2016/17:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 / 1 7 : 23 DATUM Torsdagen den 23 mars 2017 TID Kl. 10.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning i Förstakammarsalen Utskottet inhämtade information på temat framtidens public service i enlighet

2017-03-23

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 29 DATUM 2017-03-21 TID 11:00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28. Vuxenutbildningen (UbU16) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. Nästa

2017-03-21

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 26 DATUM 2017–03-21 TID 11:00–12:15 12:18–13:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Arbetet i FN:s säkerhetsråd Information om arbetet i FN:s säkerhetsråd från enhetschef FN-enheten Efraim Gomez, FN-ambassadör

2017-03-21

Trafikutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17: 26 DATUM 2017-03-21 TID 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Transportstyrelsen Vikarierande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, Mattias Andersson och Maria Hed från Transportstyrelsen informerade

2017-03-21

Kulturutskottets protokoll 2016/17:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 22 DATUM Tisdagen den 21 mars 2017 TID Kl. 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:21 av den 14 mars 2017. § 2 Information från Statskontoret Vikarierande

2017-03-21

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :27 DATUM 2017-03-21 TID 11.00–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:92 och motioner. Ärendet

2017-03-21

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 28 DATUM 2017-03-16 TID 10:00–10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:27. Inkomna EU-dokument och EU-blad Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes

2017-03-16

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 25 DATUM 2017–03-16 TID 08:00–09:05 09:30–12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors från EU-nämndens kansli fick närvara under

2017-03-16

Trafikutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17: 25 DATUM 2017-03-16 TID 10.00–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Gröna bilister Ordföranden Johanna Grant och Jesper Johansson från föreningen Gröna bilister informerade om aktuella frågor. § 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-03-16

Socialutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 30 DATUM 2017-03-16 TID 09.30–09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Äldrefrågor (SoU9) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner

2017-03-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 2 7 DATUM 2017-03-16 TID 10.30–10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:26. § 2 Ny lag om Pensio n s myndighetens

2017-03-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 26 DATUM 2017-03-16 TID 10.00 – 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ny suppleant i utskottet Ordföranden hälsade Cassandra Sundin (SD) välkommen som suppleant i utskottet. § 2 Information

2017-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 3 2 DATUM 2017-03-16 TID 09.00–09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten M.L., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under

2017-03-16

Justitieutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 19 DATUM 2017-03-16 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18. § 2 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån

2017-03-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-03-16 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Nya utstationeringsregler (AU9 ) Utskottet behandlade proposition 2016/17:107 och motioner. Ärendet bordlades. § 2 Förfrågan om möte med

2017-03-16

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 24 DATUM 2017–03-14 TID 11:00-11:10 12:00-13:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (UU8) Utskottet fortsatte behandlingen

2017-03-14

Trafikutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17: 24 DATUM 2017-03-14 TID 11.00–11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:23. § 2 Fossiloberoende transporter TU12 Utskottet behandlade motioner. Ärendet

2017-03-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 26 DATUM 2017-03-14 TID 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:25. § 2 Migration och asylpolitik (SfU15) Utskottet

2017-03-14