Dokument & lagar (7 275 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 10:00–10:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Nationella prov - rättvisa, likvärdiga

2017-11-09

Socialutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 09.30–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från utredningen Framtidens socialtjänst Särskilda utredaren Margareta Winberg med medarbetare informerade om utredningens arbete om en översyn av

2017-11-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-09 TID 10.30–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren

2017-11-09

Näringsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017–11–09 TID 10.00–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. 2 Information från Winnet Sverige Ordförande Britt-Marie S Torstensson, verksamhetsledare

2017-11-09

Kulturutskottets protokoll 2017/18:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM Torsdag den 9 november 2017 TID Kl. 09.30–10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att ledamoten Vasiliki Tsouplaki (V) fick närvara vid dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart

2017-11-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-09 TID 9.00–9.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2017/18:38 Snabbare omval. 2 Seminarium Kanslichefen

2017-11-09

Justitieutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-11-09 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. 2 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet – myndighetsfrågor m.m. (JuU1) Utskottet fortsatte

2017-11-09

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 10.00–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, departementssekreterarna Roza

2017-11-09

Finansutskottets protokoll 2017/18:13

Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:13 Datum 2017-11-09 Tid Kl. 10.30-10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla: Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen till sammanträdet 16 november kl. 10.00 för information om det förslag till skärpta amorteringskrav

2017-11-09

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 11:00–11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning

2017-11-07

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017–11-07 TID 11:00–12:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 och 7 om rättsväsendets myndigheters arbete med civil krishantering Information om utgiftsområde 5 och 7 om rättsväsendets myndigheters arbete

2017-11-07

Socialutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 10.00–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Ann-Marie Begler med medarbetare informerade i frågan om LSS. Deltagare se bilaga 2. § 2 Justering av

2017-11-07

Skatteutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-07 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. 2 Skattefrågor i budgetpropositionen för 2018 (SkU1y) Utskottet fortsatte behandlingen

2017-11-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-07 TID 11.00–11.40, 11.50–12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. § 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd

2017-11-07

Näringsutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017–11–07 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. 2 Information från regeringen Statsrådet Sven-Erik Bucht och politisk sakkunniga Annika

2017-11-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-07 TID 11.00–12.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna E.S. och W.B.I, som medföljande till Annicka Engblom (M), fick närvara vid dagens sammanträde.

2017-11-07

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 11.00–11.55 18.00–19.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarets materielverk (FMV) Generaldirektör Göran Mårtensson, chefen för Gripen Vidmakthållande Peter Axelsson och informationschefen för

2017-11-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-07 TID 11:00-12:32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. § 2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2) Utskottet behandlade

2017-11-07

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 10:00–11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om utkast till rådsslutsatser om en ny EU-agenda för högre utbildning Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark

2017-10-26

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017–10-26 TID 09:30–11:00 11:10–12:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan

2017-10-26