Dokument & lagar (6 853 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 20 DATUM 2017-02-16 TID 10.00–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18 och 2016/17:19. § 2 Regeringens forskningsproposition – kunskap i samverkan (TU3y) Utskottet

2017-02-16

Socialutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 26 DATUM 2017-02-16 TID 09.30–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, BO och SKL Information angående uppgifterna om ensamkommande

2017-02-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 27 DATUM 2017-02-16 TID 9.00–9.22 10.43–10.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelserna: 2016/17:NL1 Verksamhetsredogörelse

2017-02-16

Justitieutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 16 DATUM 2017-02-16 TID 10.30-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:15. § 2 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar (JuU10 ) Utskottet

2017-02-16

Finansutskottets protokoll 2016/17:27

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 27 Datum 2017-02-16 Tid Kl. 10.30-10.37 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Anmälningar Inbjudan till möte med IMF och Världsbankens parlamentariska nätverk i Washington den 17-18 april. Intresserade deltagare anmäler till kansliet senast 17 mars. PM

2017-02-16

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 23 DATUM 2017-02-14 TID 11:00–11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om en rymdstrategi för Europa Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson,

2017-02-14

Socialutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 25 DATUM 2017-02-14 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Välfärdsutredningen Särskilda utredaren Ilmar Reepalu med medarbetare informerade om slutbetänkandet Ordning och reda i välfärden,

2017-02-14

Skatteutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 21 DATUM 2017-02-14 TID 11.00–11.55 12.00–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet

2017-02-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 22 DATUM 2017-02-14 TID 11.00–12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:21. § 2 Information av Riksrevisionen Avdelningschef

2017-02-14

Näringsutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 1 8 DATUM 2017–02–14 TID 11.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. § 2 Information från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

2017-02-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 20 DATUM 2017-02-14 TID 11.00 – 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Uppvaktning Sveriges snöskoterägares riksorganisation Sveriges snöskoterägares riksorganisation, SNOFED, uppvaktade utskottet

2017-02-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 26 DATUM 2017-02-14 TID 11.00–11.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet

2017-02-14

Finansutskottets protokoll 2016/17:26

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 26 Datum 2017-02-14 Tid Kl. 11.00-11.14 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Anmälningar Valletta 6-7 april Det maltesiska ordförandeskapet bjuder in till möte för ledamöter i utskotten för ekonomiska frågor och miljö. Intresseanmälan till kansliet

2017-02-14

Civilutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 19 DATUM 2017-02-14 TID 10.30–12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18. § 2 Beslut om överläggningar med regeringen Utskottet beslutade med

2017-02-14

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :22 DATUM 2017-02-02 TID 10:00–11:05 11:15–12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om att investera i Europas ungdomar med fokus på Europeiska solidaritetskåren Utskottet

2017-02-02

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 /1 7 : 19 DATUM 2017–02-02 TID 08:00–09:45 09:55–11:56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd Minister för internationellt utvecklingssamarbete

2017-02-02

Trafikutskottets protokoll 2016/17:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-02-02 TID Kl. 08.45 - 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om it- infrastruktur – i dag och i framtiden. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår

2017-02-02

Socialutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 24 DATUM 2017-02-02 TID 09.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans Utskottet höll

2017-02-02

Skatteutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 20 DATUM 2017-02-02 TID 10.30–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Linus Sköld (S) välkommen till sitt första sammanträde med utskottet. § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2017-02-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 21 DATUM 2017-02-02 TID 10.00–12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:20. § 2 Riksrevisionens rapport om asylboenden (SfU9) Utskottet

2017-02-02