Dokument & lagar (8 881 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-02-23 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5) Justering Motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande

2017-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-02-23 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SfU7) Beredning Prop. 2016/17:86 och motioner Föredragande:

2017-02-23 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-02-23 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Ränteexperter Ann Öberg, chefsekonom Handelsbanken och Bo Becker, professor Stockholms Handelshögskola 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4.

2017-02-23 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten Generaldirektören Greger Bååth samt avdelningscheferna Åsa Karle och Christer Fleur 2. Justering

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnar information inför möte med rådet

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor (JuU18) Beredning Motioner Föredragande: AB 3. Processrättsliga frågor (JuU17) Beredning Motioner Föredragande:

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Integration (AU6) Justering Motioner Föredragande: MB 2. Arbetsmarknadsutredningen (AU16) Beredning Föredragande: MB 3. Utskottsseminarium

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-02-23 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Forte Information från statens Forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) om verksamheten och aktuella frågor. (Information

2017-02-23 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-02-23 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:18 av den 14 februari 2017 2. Information från El Sistema Ordförande Helena Wessman m.fl. infomerar

2017-02-23 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-02-23 09:00 Plats : RÖ7-08 1. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige (KU6) Information Professor Hans-Gunnar Axberger Skr. 2016/17:29 och motioner

2017-02-23 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-23 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-02-23 08:00 Plats : RÖ 5-30 1. (Kl. 08:00) Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik Information - Utrikesminister Margot Wallström, UD 2.

2017-02-23 08:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-02-23 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-02-23 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Kl. 08.00 Miljöråd den 28 februari 2017 Information om dagordningspunkterna nr 4 och 7 Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingssamarbete

2017-02-23 08:00:00

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-02-21 kl. 12:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-02-21 12:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Biologisk mångfald (MJU8) Justering Motioner Föredragande: EH 3. Naturvård och områdesskydd (MJU9) Justering Motioner Föredragande:

2017-02-21 12:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : Skandiasalen 1.FN-konferens om världshaven Information (tillsammans med Miljö-och jordbruksutskottet) Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella

2017-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:20 2. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (TU9) Justering Prop. 2016/17:45 och

2017-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:26 2. Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemede l (SoU12) Justering Skr. 2016/17:39 Föredragande:

2017-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ökande antal långtidssjukskrivna m.m. Information Statsrådet Annika Strandhäll, Socialdepartementet 3. Kanslimeddelanden 4.

2017-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:20 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information om ägarstyrning m.m. av statligt

2017-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (KU4y)

2017-02-21 11:00:00