Dokument & lagar (8 771 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2017-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2017-01-26 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnar information om a) direktivförslaget

2017-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-01-26 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på det socialpolitiska området Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3.

2017-01-26 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-01-26 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information från Skolverket om gymnasiefrågor Enhetschefen Torun Rudin och undervisningsrådet Bengt Weidow, båda från Skolverkets enhet för gymnasieskola,

2017-01-26 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2017-01-26 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (JuU6y) Yttrande till arbetsmarknadsutskottet Justering Skrivelse

2017-01-26 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-26 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (FöU8) Justering Skr. 2016/17:42 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan

2017-01-26 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2017-01-26 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Arbetsrätt (AU7) Beredning Motioner Föredragande: IH 2. ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin (AU8) Beredning Skr.

2017-01-26 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-01-26 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-26 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:17 2. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (PGU) (UU5) Fortsatt beredning Skrivelse

2017-01-26 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-01-26 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-01-26 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Utredningen om nätdroger m.m. Särskilda utredaren Thomas Rolén informerar om betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser,

2017-01-26 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-01-26 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-01-26 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (KU7) Information

2017-01-26 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:18 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument och EU-blad Lista över inkomna EU-dokument EU-blad 2016/17:17 4.

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 5-30 1. Information om Ryssland Forskningsledare Gudrun Persson, FOI Fredrik Westerlund, FOI Susanne Oxenstierna, FOI Rapport 2. Justering av protokoll Protokoll

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering våren 2017 Information om vårens utskottsarbete Föredragande: MR 2. It- och postfrågor (TU6) Justering Motioner Föredragande:

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare informerar

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:15 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, om kommissionens förslag

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Information från Jordbruksverket Jordbruksverkets generaldirektör med medarbetare informerar om aktuella frågor. 2. Justering av protokoll 3.

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:15 av den 12 januari 2017 2. En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3) Justering Skrivningsförslag Föredragande:

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Information Företrädare för enheten för Europeiska unionen, Utrikesdepartementet

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Statens geotekniska institut Gd Åsa-Britt Karlsson och medarbetare informerar om aktuella frågor 3. Värdeåterföring

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Aktuella EU-frågor Information från regeringen Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet - EU:s förordningar om samordning av de sociala

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-19 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU8) Beredning Prop. 2016/17:61 och

2017-01-19 10:30:00