Dokument & lagar (9 träffar)

utskottsdokument 2005/06:81A

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2005/06 if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Bostadsutskot t ets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om – bostadspolitik – hyra – bostadsrätt – tomträtt – vattenrätt – bebyggelseplanläggning –

2006-09-13

utskottsdokument 2004/05:LJDI2SF

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY "Status" if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om – bostadspolitik – hyra – bostadsrätt – tomträtt – vattenrätt –

2005-09-13

utskottsdokument 2003/04:BYTQLRF

Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om - bostadspolitik - hyra - bostadsrätt - tomträtt - vattenrätt - bebyggelseplanläggning - byggnadsväsendet - fysisk planering - expropriation - fastighetsbildning - lantmäteriväsendet - länsförvaltningen -

2004-11-03

utskottsdokument 2002/03:B04

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2002/03 Utskottet Beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om – bostadspolitiken – hyra – bostadsrätt – tomträtt – vattenrätt – bebyggelseplanläggning – byggnadsväsendet – fysisk planering – expropriation – fastighetsbildning

2003-09-08

utskottsdokument 2001/02:B14

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2001/02 Utskottet Beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om – bostadspolitiken – hyra – bostadsrätt – tomträtt – vattenrätt – bebyggelseplanläggning – byggnadsväsendet – fysisk planering – expropriation – fastighetsbildning och

2002-08-15

utskottsdokument 2000/01:BA5

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2000/01 Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om – bostadspolitiken – hyresrätt, bostadsrätt, m.fl. upplåtelseformer – tomträtt – vattenrätt – bebyggelseplanläggning – byggnadsväsendet – fysisk planering – expropriation –

2001-09-27

utskottsdokument 1999/2000:C37

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om – bostadspolitiken – hyra – bostadsrätt – tomträtt – vattenrätt – bebyggelseplanläggning – byggnadsväsendet – fysisk planering – expropriation –

2000-09-18

utskottsdokument 1998/99:CC4

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om - bostadspolitiken - hyra - bostadsrätt - tomträtt - vattenrätt - bebyggelseplanläggning - byggnadsväsendet - fysisk planering - expropriation -

1999-09-14

utskottsdokument 1997/98:CD1

Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om – bostadspolitiken – hyra – bostadsrätt – tomträtt – vattenrätt – bebyggelseplanläggning – byggnadsväsendet – fysisk planering – expropriation – fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det skall bereda även ärenden

1998-06-24