Dokument & lagar (172 träffar)

Kommittédirektiv 2005:114

Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljölagen (N 2004:11) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005 Ökat anlitande av entreprenörer och inhyrd arbetskraft Beställaransvar Skyddsombudens verksamhet Uppdraget Beställaransvar Skyddsombudens verksamhet Samråd och konsekvensbedömning Beslut

2005-10-20

Kommittédirektiv 2005:113

Tilläggsdirektiv till EU 2004-kommittén (SB 2001:01) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005 Utökat och förlängt uppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005 Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 april 2001 tillkallade vice statsministern en parlamentarisk

2005-10-20

Kommittédirektiv 2005:112

Tilläggsdirektiv till Utredningen om organisation för genomförande av EU:s sammanhållningspolitik, m.m. (N2005:01) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2005 Förlängd tid för slutredovisning av uppdraget m.m. Med stöd av regeringens

2005-10-13

Kommittédirektiv 2005:110

Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter för färdiglagad mat inom kommunernas äldre- och handikappomsorg (S 2005:03) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 10

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:109

Tilläggsdirektiv till Häktesutredningen (Ju 2005:01) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 januari 2005 (dir. 2005:5) tillkallade chefen för Justitiedepartementet

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:108

Översyn av inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Dagens organisation Regeringens åtgärder Uppdraget Särskilda förhållanden för vägtrafiken Utredningsarbetet Arbetsmetoder och redovisning Beslut vid regeringssammanträde

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:105

Tilläggsdirektiv till Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 De ursprungliga direktiven Beslutsprocessen Särskilt om överklagandeprocessen Behov av översyn av beslutsprocessen Myndighetsorganisationen Avstämning med analys Uppdraget Myndighetsorganisationen Utredningsarbetet Beslut

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:107

Detaljhandel med nikotinläkemedel Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Nationella bestämmelser om handel med läkemedel Tobaksrökning och folkhälsa Uppdraget Anmälningsskyldighet och tillståndsgivning Tillsyns- och kontrollfunktionen Införande av åldersgräns Reglering av förpackningsstorlek

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:106

Viss åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2005 Bakgrund Stödinsatser för personalen Uppdraget Uppdragets genomförande och tidsplan Kartläggning Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2005 Sammanfattning

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:104

Den framtida organisationen av verksamheterna vid Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Bakgrund Nuvarande förhållanden Behovet av en utredning Översyn av den rättsmedicinska verksamheten Behovet av en utredning Uppdraget Beslut

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:103

Tilläggsdirektiv till utredningen om orkesterverksamheten i Sverige (Ku 2004:06) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 2 september 2004 tillkallade chefen

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:102

Tilläggsdirektiv till utredningen om Myndigheten för handikappolitisk samordning (S 2005:06) Innehåll Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005. Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 maj 2005 tillkallade

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:101

Utredning om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster (ALT) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Sammanfattning av uppdraget En organisationskommitté tillkallas

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:99

Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen 2004 (N 2004:12) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 maj 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera och se över skogspolitiken (dir.

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:97

Tilläggsdirektiv till Gymnasieentreprenadutredningen (U 2004:01) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 april 2004 (dir. 2004:04) tillkallade chefen för dåvarande

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:100

Tilläggsdirektiv till Översyn av teckenspråkets ställning (S 2003:12) Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005. Sammanfattning av tilläggsuppdraget Den särskilda utredaren ges i uppdrag att i målgruppen för sitt arbete även

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:98

Tilläggsdirektiv till Inregränslagsutredningen (Fi 2004:09) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 maj 2004 (dir. 2004:65) tillkallade finansministern en

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:95

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skyddsgrunder och rättigheter för flyktingar och alternativt skyddsbehövande (UD 2004:05) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 september 2004

2005-09-15

Kommittédirektiv 2005:96

Tilläggsdirektiv till utredningen för en översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt (N 2004:13) Innehåll Sammanfattning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2005. Sammanfattning av uppdraget Utredningen för en översyn av de ekonomiska aspekterna av

2005-09-01

Kommittédirektiv 2005:94

Översyn av integrationspolitiken Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2005 Bakgrund Integrationspolitikens organisering Integrationsverket Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Integrationspolitikens utveckling och genomförande Etablering av nyanlända invandrare Arbetet

2005-09-01