Dokument & lagar (172 träffar)

Kommittédirektiv 2005:10

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2005 Bakgrund Arbets- och kompetenslinjen skall prägla både arbetsmarknadspolitiken och de insatser som erbjuds av socialtjänsten Arbetsförmedlingens åtgärder

2005-02-03

Kommittédirektiv 2005:14

Tilläggsdirektiv till utredningen om utbildningsvetenskaplig forskning U 2004:04 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005 Ändrade villkor för redovisning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 april 2004 dir. 2004:48 tillkalladechefen

2005-01-27

Kommittédirektiv 2005:9

Tilläggsdirektiv till utredningen för en Översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt N2004:13 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005. Sammanfattning av uppdraget Utredningen för en Översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags

2005-01-27

Kommittédirektiv 2005:8

Tilläggsdirektiv till Diskrimineringskommittén N 2002:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005 Kommitténs nuvarande uppdrag Tillkommande uppdrag Tillgänglighet för personer med funktionshinder Övriga frågor Tidsramar Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-01-27

Kommittédirektiv 2005:7

Jämställdhetsintegrering i den statliga verksamheten Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet Jämställdhetsintegrering i statsförvaltningen Behovet av stöd Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

2005-01-27

Kommittédirektiv 2005:6

Äktenskap och partnerskap Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Partnerskap Behovet av en utredning Uppdraget Formerna för ingående av äktenskap Ändringar i partnerskapslagen m.m. Övrigt Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare, biträdd av två

2005-01-27

Kommittédirektiv 2005:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bevakning av kollektivavtal N 2004:17 Innehåll Bakgrund Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 januari 2005. Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 tillkallade statsrådet Hans Karlsson en särskild utredare med uppdrag att föreslå

2005-01-20

Kommittédirektiv 2005:5

En ny häkteslag Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 januari 2005 Bakgrund Kategorier som omfattas av lagen Behovet av en översyn Förändrade förutsättningar för häktesverksamheten Restriktioner Häktade placerade vid rättspsykiatriska undersökningsenheter Uppdraget Utredningsarbetet Beslut vid regeringssammanträde

2005-01-20

Kommittédirektiv 2005:2

Uppföljning av patentskyddet för biotekniska uppfinningar Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 januari 2005 Bakgrund Behovet av skydd och farhågorna för negativa effekter Lagändringar och behovet av en uppföljning Riksdagens behandling Behovet av uppföljning och åtgärder Tillämpningen av kraven på uppfinningshöjd

2005-01-20

Kommittédirektiv 2005:4

Tilläggsdirektiv till Alkoholinförselutredningen S 2004:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 13 januari 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 13 januari 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 januari 2004 har folkhälsoministern tillkallat en särskild utredare med uppdrag

2005-01-13

Kommittédirektiv 2005:3

Kommissionen för utvärdering av nationell krishanteringsförmåga med anledning av naturkatastrofen i Asien Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 13 januari 2005 Bakgrund En utvärdering bör ske Uppdraget Uppdragets genomförande Beslut vid regeringssammanträde den 13 januari 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-01-13

Kommittédirektiv 2005:1

Nationellt råd för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 januari 2005 Bakgrund Uppdraget Rådet skall mot denna bakgrund särskilt Beslut vid regeringssammanträde den 10 januari 2005 Sammanfattning av uppdraget De människor i Sverige

2005-01-10