Dokument & lagar (172 träffar)

Kommittédirektiv 2005:133

Utredning om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Den nya turistpolitiken Alternativa modeller för gemensamma marknadsföringsinsatser Uppdraget Arbetets genomförande Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:129

Reformerade förfaranderegler på beskattningsområdet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m. Internationellt samarbete Inhemsk kritik Aktuell lagstiftning Allmänt om uppdraget En minskad administrativ börda för företag Slopad skyldighet

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:127

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar S 2005:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2005 Utredningens nuvarande uppdrag Bakgrund Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall analysera vilka konsekvenserna

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:132

Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen Ku 2000:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juni 2000 har chefen för Kulturdepartementet tillkallat en särskild utredare

2005-11-24

Miljömålsseminarium Miljömålen för barnens skull Tid: Torsdagen den 17 november 2005, kl. 09.00-12.00 Plats: Förstakammarsalen, Riksgatan 2, Stockholm Program: Inledning Kl. 09.00-09.05 Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Miljömålsrådets årliga rapport 2005 Kl. 09.05-09.20 Bengt

2005-11-17

Kommittédirektiv 2005:131

Tilläggsdirektiv till 24-timmarsdelegationen Fi 2003:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005 Förkortad tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 juni 2003 dir. 2003:81 tillkallade det statsråd som ansvarade för allmänna

2005-11-17

Kommittédirektiv 2005:130

Förstärkt skydd för tystnadsplikt för ombud i patenträttsliga frågor m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005 Bakgrund Tidigare utredningar Behovet av en utredning Uppdraget Samråd Överlämnade ärenden Övrigt Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-11-17

Kommittédirektiv 2005:126

Tilläggsdirektiv till En nationell narkotikasamordnare S 2002:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005 Uppdraget Utvidgning och förlängning av tiden för uppdraget Årlig redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005 Sammanfattning av uppdraget Den nationella narkotikasamordnarens

2005-11-17

Kommittédirektiv 2005:125

Tilläggsdirektiv till Alkoholkommittén S 2001:02 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005 Uppdraget Utvidgning och förlängning av tiden för uppdraget Årlig redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005 Sammanfattning av uppdraget Alkoholkommitténs S 2001:02 uppdrag förlängs

2005-11-17

Kommittédirektiv 2005:124

Domstolarnas roll vid handläggning av ärenden Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 november 2005 Reformering av domstolsväsendet Renodling av verksamheten Genomförda och föreslagna reformer Förmyndarskap Bouppteckningar Sjöfartsregistret Företagshypotek Rättigheter i luftfartyg Konkurstillsyn Konkurs

2005-11-10

Kommittédirektiv 2005:118

Tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av kårobligatoriet U 2005:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 november 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 10 november 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 mars 2005 tillkallade chefen för Utbildnings- och kulturdepartementet

2005-11-10

Kommittédirektiv 2005:123

Tilläggsdirektiv till Idrottsskattekommittén Fi 2004:12 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 tillkallade finansministern en kommitté med uppdrag att se över bestämmelserna om inkomstbeskattningen

2005-11-03

Kommittédirektiv 2005:115

Föräldraskap vid assisterad befruktning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2005 Sammanfattning av uppdraget Om assisterad befruktning enligt lagen 1984:1140 om insemination eller lagen 1988:711 om befruktning utanför kroppen

2005-11-03

Kommittédirektiv 2005:122

Tilläggsdirektiv till Aktiekontrolluppgiftsutredningen Fi 2004:16 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juli 2004 tillkallade finansministernen särskild utredare med uppdrag att utforma bestämmelser

2005-10-27

Kommittédirektiv 2005:121

Genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Bakgrund Det internationella konventionsarbetet HNS-konventionens huvudsakliga innehåll Internationellt samarbete för ikraftträdande En EG-rättslig aspekt på tillträdesfrågan

2005-10-27

Kommittédirektiv 2005:120

Tilläggsdirektiv till Tonnageskatteutredningen Fi 2004:20 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 november 2004 tillkallade finansministern en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna

2005-10-27

Kommittédirektiv 2005:119

Tilläggsdirektiv till Utredningen om domstolsprövning av utlänningsärenden m.m. UD 2004:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Förändrat uppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 november 2004 har migrationsministern tillkallat

2005-10-27

Kommittédirektiv 2005:117

Den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Folkrörelsepolitikens nuvarande inriktning och utformning Samordningen av folkrörelsepolitiken Dialog Förutsättningar och villkor Statistik och annan kunskapsbildning Behovet av en översyn Uppdraget Bidrag

2005-10-27

Kommittédirektiv 2005:111

Översyn av scenkonstens dokumentation Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Bakgrund Museer som bedriver scenkonstdokumentation Behovet av en översyn Utredningsuppdraget Arbetsformer Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

2005-10-27

Kommittédirektiv 2005:116

Allmännyttans villkor och förutsättningar Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005 Bakgrund Behovet av en utredning Förändrat regelverk kring allmännyttan Lagen om allmännyttiga bostadsföretag och de kommunala bostadsföretagen Boverkets översyn av lagen om allmännyttiga bostadsföretag Konkurrensproblematiken

2005-10-20