Dokument & lagar (172 träffar)

Kommittédirektiv 2005:71

Veterinär fältverksamhet och viss veterinär myndighetsutövning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Mål för djursjukvård och djurhälsovård En omorganiserad distriktsveterinärorganisation Nuvarande myndighetsorganisation Behovet av en översyn av nuvarande organisation Vidtagna åtgärder för bättre

2005-06-16

Kommittédirektiv 2005:70

En myndighet för vuxnas lärande Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Bakgrund Problembild Utgångspunkter Uppdraget Ansvarsfördelning Samverkan Lokalisering Finansiering Oberoende utvärdering Verksamhet och organisation m.m. Författningsförslag Kostnader Uppdragets genomförande och tidsplan

2005-06-16

Kommittédirektiv 2005:65

En ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Bakgrund En ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning Främja myndigheternas utvecklingsarbete Främja utvecklingen för en sammanhållen statsförvaltning Ekonomiska förutsättningar Ledningsform och lokalisering

2005-06-16

Kommittédirektiv 2005:69

Utvärdering av kasinoverksamheten i Sverige Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift att utvärdera kasinoverksamheten i Sverige. Utredaren skall kartlägga förekomsten

2005-06-09

Kommittédirektiv 2005:68

En översyn av vissa bestämmelser i 14 och 15 kap. brottsbalken ur ett IT-perspektiv Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Bakgrund Nuvarande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra

2005-06-09

Kommittédirektiv 2005:64

Sanktionsavgifter inom djurskydds-foder- och livsmedelsområdena Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn av nuvarande sanktionsbestämmelser inom djurskydds-foder-

2005-06-09

Kommittédirektiv 2005:66

Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén S 2004:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Tilläggsuppdraget Den 27 maj 2004 uppdrog regeringen åt Riksförsäkringsverket från och med den 1 januari 2005 Försäkringskassan att se

2005-06-02

Kommittédirektiv 2005:63

Sveriges lantbruksuniversitets roll i det svenska högskolesystemet sektorsrollen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Bakgrund Tidigare utredningar Omvärldsförändringar Institutssektorns omstrukturering Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Sammanfattning

2005-06-02

Kommittédirektiv 2005:62

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förarkrav för vägtransporter N 2004:18 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 september 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga hur Europaparlamentets

2005-06-02

Kommittédirektiv 2005:54

Tilläggsdirektiv till Försvarsförvaltningsutredningen Fö 2004:07 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Ändring av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 december 2004 tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med

2005-06-02

Kommittédirektiv 2005:73

Tilläggsdirektiv till utredningen om resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning U 2004:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 26 maj 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 26 maj 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2004 har chefen för dåvarande

2005-05-26

Kommittédirektiv 2005:67

Tilläggsdirektiv till Etikprövningsutredningen U 2004:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 26 maj 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 26 maj 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 september 2004 dir. 2004:111 tillkallade chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet

2005-05-26

Kommittédirektiv 2005:61

Ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska hälsan Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2005 Bakgrund Ungdomar och psykisk ohälsa Dialogforum om hälsa och utsatthet Barnombudsmannen om stress i barns och ungdomars vardag Mätningar av barns och ungdomars psykiska hälsa

2005-05-19

Kommittédirektiv 2005:60

Tilläggsdirektiv till Tjänstehundsutredningen Jo 2004:04 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 juni 2004 dir. 2004:80 tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare

2005-05-19

Kommittédirektiv 2005:57

Djurskydd vid hästavel m.m. Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Hästavel och stambokföring Hästtävlingar Gällande rätt EG-bestämmelser om hästtävlingar m.m. Svenska bestämmelser om hästavel Svenska bestämmelser om hästtävlingar Utredningsbehovet Hästtävlingar Uppdraget Hästtävlingar Utredningsarbetet

2005-05-19

Kommittédirektiv 2005:55

Tilläggsdirektiv till utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer Ju 2004:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 mars 2004 tillkallade chefen för

2005-05-19

Kommittédirektiv 2005:59

Avidentifierade ansökningshandlingar Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2005 Bakgrund Mångfald inom offentlig sektor Rekrytering inom offentlig sektor Behovet av en utredning Uppdraget Uppdragets genomförande och tidplan Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-05-12

Kommittédirektiv 2005:58

Myndigheten för handikappolitisk samordning Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Myndighetens inriktning och organisation Ekonomiska förutsättningar Organisation Uppdraget Uppdragets genomförande och tidsplan Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

2005-05-12

Kommittédirektiv 2005:52

Delegation för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2005 Bakgrund Regeringens åtgärdsprogram i 2005 års ekonomiska vårproposition Behovet av en delegation Delegationens funktion och sammansättning Uppdraget Redovisning Beslut vid regeringssammanträde

2005-05-12

Kommittédirektiv 2005:51

Straffrättsliga åtgärder mot ogentligheter rörande ersättningar och bidrag Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2005 Bakgrund Anmälda ärenden där det förekommer misstanke om brott Nuvarande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Anmälningsskyldighet Övrigt Beslut vid regeringssammanträde den

2005-05-12