Dokument & lagar (172 träffar)

Kommittédirektiv 2005:21

Nationell koordinator för snabbare etablering på arbetsmarknaden för ungdomar Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2005 Bakgrund Uppdragets inriktning och omfattning Arbetsformer Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2005 Sammanfattning av uppdraget En nationell koordinator

2005-05-12

Kommittédirektiv 2005:56

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ägaransvar vid trafikbrott N 2004:14 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2005. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 maj 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa någon

2005-05-04

Kommittédirektiv 2005:50

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppköpserbjudanden Ju 2004:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 mars 2004 dir. 2004:38 tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag

2005-05-04

Kommittédirektiv 2005:53

Tilläggsdirektiv till utredningen angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället Fö 2002:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 28 april 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 28 april 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 juli 2002 tillkallade chefen för

2005-04-28

Kommittédirektiv 2005:49

Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter på planerade och nya sträckor av väg E6 i Västra Götalands län Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 april 2005. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 juli 2004 att bemyndiga statsrådet Ulrica Messing att bl.a. tillkalla

2005-04-21

Kommittédirektiv 2005:48

Översyn av vissa delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 21 april 2005 Bakgrund Nuvarande bestämmelser Försäkringskassans ansvar Den enskildes ansvar Tidigare utredningar och förslag Utredningen om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Rapporten Morgondagens rehabilitering

2005-04-21

Kommittédirektiv 2005:47

Tilläggsdirektiv till utredningen om Rätten till resultaten av högskoleforskningen U 2004:08 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 juli 2004 har chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet

2005-04-14

Kommittédirektiv 2005:46

Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor Innehåll Sammanfattning Skälen för förlängningen Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005. Sammanfattning Utredningen om värdepappersmarknadsfrågor Fi 2004:11 har i uppdrag att se över frågor som rör lagstiftningen för värdepappersinstitut, börser

2005-04-14

Kommittédirektiv 2005:45

Tilläggsdirektiv till utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning Ju 2004:02 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 februari 2004

2005-04-14

Kommittédirektiv 2005:44

Tilläggsdirektiv till Fondkommissionsutredningen Ju 2001:11 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 13 december 2001 tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare

2005-04-14

Kommittédirektiv 2005:43

Översyn av internationella organisationers ställning i Sverige Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Behov av översyn Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn av den rättsliga ställningen

2005-04-14

Kommittédirektiv 2005:38

Tilläggsdirektiv till Timplanedelegationen U 1999:08 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 november 1999 har chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet tillkallat en delegation

2005-04-14

Kommittédirektiv 2005:30

Strategisk handlingsplan för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005 Bakgrund Pågående internationellt samarbete Svenska bidrag till bekämpningen av smittsamma sjukdomar Behov av en samlad strategisk handlingsplan Uppdraget

2005-04-14

Kommittédirektiv 2005:41

Tilläggsdirektiv till Fjärrvärmeutredningen N 2003:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 april 2005 Bakgrund Konkurser i fjärrvärmeföretag Tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 april 2005 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredaren skall utreda och lämna förslag till lämplig reglering

2005-04-07

Kommittédirektiv 2005:40

Tilläggsdirektiv till Översyn av teckenspråkets ställning S 2003:12 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 april 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 december 2003 tillkallade barn- och familjeministern en särskild utredare med uppdrag att göra

2005-04-07

Kommittédirektiv 2005:39

Tilläggsdirektiv till Upphandlingsutredningen 2004 2004:04 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behov av översyn av lagen om offentlig upphandling Uppdraget En fastställd gräns för direktupphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling ILO-konventionen Redovisning av uppdraget m.m. Beslut

2005-04-07

Kommittédirektiv 2005:42

Översyn av verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2005 Bakgrund Behovet av en utredning Uppdraget Arbetsformer och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild

2005-03-31

Kommittédirektiv 2005:37

Nationell bostadssamordnare Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2005 Bakgrund Den ungdomspolitiska propositionen Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungdomars värderingar och boendesituation Kommunalt bostadsförsörjningsansvar Behovet av en bostadssamordnare Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2005-03-31

Kommittédirektiv 2005:35

Tilläggsdirektiv till 2002 års vårdnadskommitté Ju 2002:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2005 Sammanfattning av uppdraget Kommittén skall lämna förslag på hur en reglering kan utformas som underlättar hanteringen av problem

2005-03-31

Kommittédirektiv 2005:34

Översyn av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2005 Bakgrund Det internationella regelverket Behovet av en översyn Uppdraget Definitioner i lagen Sanktioner mot terrorister och terroristorganisationer Straffbestämmelsen Rättssäkerhetsgarantier

2005-03-31