Dokument & lagar (172 träffar)

Kommittédirektiv 2005:29

Utvärdering av Medlingsinstitutet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2005 Bakgrund Inrättandet av Medlingsinstitutet och ändringar i regelverket vid avtalsförhandlingar och konflikt Utvärdering av Medlingsinstitutets verksamhet Uppdraget Samråd Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2005-03-31

Kommittédirektiv 2005:36

Modernisering av kårobligatoriet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2005 Kårobligatoriet i dag Behovet av en översyn Uppdraget Utredaren skall i sitt arbete samråda med berörda myndigheter och studentorganisationer m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-03-23

Kommittédirektiv 2005:33

Tilläggsdirektiv till Uppdragsarkeologiutredningen Ku 2004:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 februari 2004 tillkallade chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare

2005-03-17

Kommittédirektiv 2005:32

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Resultatet av Socialstyrelsens och länsstyrelsernas tillsyn Tillkännagivande från riksdagen Kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor Kommunernas ansvar för flickor och pojkar som har bevittnat våld Socialstyrelsens och

2005-03-10

Kommittédirektiv 2005:31

Tilläggsdirektiv till Heltidsutredningen N 2004:10 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 april 2004 tillkallade statsrådet Hans Karlsson en särskild utredare med uppdrag att utreda

2005-03-10

Kommittédirektiv 2005:22

Tilläggsdirektiv till Kommittén för arbetskraftsinvandring N 2004:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2005 Ändring av tidpunkt för och innehåll i delbetänkande och slutbetänkande Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2005 Bakgrund Regeringen bemyndigade den 19 februari 2004 statsrådet med

2005-03-10

Kommittédirektiv 2005:28

Tilläggsdirektiv till utredningen En översyn av Statens personadressregister m.m. Fi 2004:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 april 2004 dir. 2004:53 tillkallade det statsråd

2005-03-03

Kommittédirektiv 2005:27

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fiskevårdens finansiering Jo 2004:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2005 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 september 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på

2005-03-03

Kommittédirektiv 2005:26

Löpande uppföljning av systemet för kommunalekonomisk utjämning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2005 Bakgrund Tidigare förändringar i 1996 års system Ett förändrat kommunalt utjämningssystem 2005 Behov av löpande uppföljning Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2005-03-03

Kommittédirektiv 2005:25

Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter för foder-livsmedels- och djurskyddstillsyn Jo 2004:07 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2005 Bakgrund Avgifter för foderkontroll i primärproduktionen Avgiftssystemets konkurrensneutralitet inom EU Tilläggsuppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut

2005-03-03

Kommittédirektiv 2005:23

Tilläggsdirektiv till utredningen om finska språket i Stockholms- och Mälardalsregionen Ju 2004:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2005 Bakgrund Behovet av tilläggsuppdrag Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2005 Sammanfattning av tilläggsuppdraget

2005-02-24

Kommittédirektiv 2005:18

Tilläggsdirektiv till utredningen om kontakttolkar U 2004:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juli 2004 har chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet tillkallat

2005-02-24

Kommittédirektiv 2005:24

Tilläggsdirektiv till utredningen om resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning U 2004:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2004 har chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet

2005-02-17

Kommittédirektiv 2005:20

Tilläggsdirektiv till Sociala barn- och ungdomskommittén S 2003:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 juni 2003 dir. 2003:76 har statsrådet Morgan Johansson tillkallat

2005-02-17

Kommittédirektiv 2005:19

Översyn av lagen 1988:609 om målsägandebiträde Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005 Bakgrund Behovet av en översyn Målsägandebiträdets uppgifter Målsägandens behov av biträde varierar under rättsprocessen Lagen om särskild företrädare för barn Efterlevandes rätt till målsägandebiträde Behovet

2005-02-17

Kommittédirektiv 2005:17

Tilläggsdirektiv till Djursjukvårdsutredningen Jo 2003:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005 Bakgrund Utredningsuppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall utöver det ursprungliga uppdraget göra en översyn

2005-02-17

Kommittédirektiv 2005:16

Samlokalisering i master m.m. som ingår i allmänna kommunikationsnät för elektronisk kommunikation Innehåll Sammanfattning av uppdraget Behovet av översyn Utredningsuppdraget Att beakta i övrigt Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall undersöka

2005-02-17

Kommittédirektiv 2005:15

Avgifter för färdiglagad mat inom kommunernas äldre- och handikappomsorg Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 februari 2005 Bakgrund Kostnader för mat Socialstyrelsens rapporter Lagrådet Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 februari 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-02-10

Kommittédirektiv 2005:12

Tilläggsdirektiv till Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet Ju 2003:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2005 Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 oktober 2003 tillkallade statsrådet Mona

2005-02-03

Kommittédirektiv 2005:11

Skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2005 Bakgrund Socialstyrelsen Lagstiftningen Skyddet för grundläggande rättigheter Internationella konventioner m.m. Användning av tvång enligt lag Demensarbetsgruppen Ställföreträdande

2005-02-03