Dokument & lagar (312 träffar)

Kommittédirektiv 2011:20

Vinstfördelning vid expropriation Innehåll Sammanfattning Ersättning vid markåtkomst Ersättningsreglerna Ersättningsreformen år 2010 Förslaget om vinstfördelning från Utredningen om expropriationsersättning Uppdraget Särskilda frågor om utformningen av förslaget Tillämplighet på olika fall av markåtkomst Förhållandet

2011-03-10

Kommittédirektiv 2011:19 kommittébeteckning: Fö 2010:03

Tilläggsdirektiv till utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid Fö 2010:03 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2011 Sammanfattning av uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv

2011-03-10

Kommittédirektiv 2011:18

Utredning om nystartszoner i stadsdelar med utbrett utanförskap Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund och utgångspunkter Utländska system med ekonomiska frizoner Uppdraget Allmänna riktlinjer Förenlighet med EU-rätten Avgränsningar Risken för missbruk Åtgärdens närmare utformning Offentligfinansiella

2011-03-10

Kommittédirektiv 2011:17

Översyn av lagstiftning och nationella mål på kulturmiljöområdet Innehåll Sammanfattning Nya kulturpolitiska mål Uppdraget att se över lagstiftning och nationella mål Redaktionell översyn av kulturminneslagen Översyn av de särskilda nationella målen för arbetet med kulturmiljön Samråd och redovisning av uppdraget

2011-03-03

Kommittédirektiv 2011:16 kommittébeteckning: N 2010:02

Tilläggsdirektiv till Statsstödsutredningen N 2010:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 februari 2010 kommittédirektiv om att bl.a. överväga förändringar i de svenska genomförandereglerna på statsstödsområdet dir.

2011-03-03

Kommittédirektiv 2011:15 kommittébeteckning: U 2010:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter U2010:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 18 mars 2010 kommittédirektiv om en översyn

2011-02-24

Kommittédirektiv 2011:14 kommittébeteckning: M 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten M 2010:03 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Förtydliganden i uppdraget Överföring av Fiskeriverkets utredningskontor till länsstyrelserna Hemvisten för arbetsuppgifter som rör dispenser från det generella förbudet mot dumpning av avfall

2011-02-24

Kommittédirektiv 2011:13

Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder Innehåll Sammanfattning Bakgrund Fastighetsskatt och fastighetsavgift Begränsning av kommunal fastighetsavgift för pensionärer Överföring av fastighetsavgiftsmedel till kommunsektorn Särskilt uppskattningsvärde Kritik mot nuvarande fastighetstaxering av bostäder Tillkännagivande

2011-02-24

Kommittédirektiv 2011:12 kommittébeteckning: M 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten M 2010:03 Innehåll Utvidgning av uppdraget Uppdraget att överföra FoU-verksamheten till SLU och säkerställa Havs- och vattenmyndighetens beställarroll Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011

2011-02-17

Kommittédirektiv 2011:11 kommittébeteckning: Jo 2009:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Jo 2009:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 juni 2009 kommittédirektiv om en översyn av djurskyddslagstiftningens

2011-02-17

Kommittédirektiv 2011:10

Ny branschsamverkan för svensk film Innehåll Sammanfattning Uppdraget att få till stånd en ny samverkan Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera som förhandlare, tillkallas för att få till stånd en ny branschsamverkan

2011-02-17

Kommittédirektiv 2011:9

Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Bakgrund till lagändringen år 2006 Ändrade förutsättningar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn Behov av översyn Anvisning av ensamkommande barn Uppdraget Övrigt Beslut vid regeringssammanträde den

2011-02-17

Kommittédirektiv 2011:7

Fritt val av hjälpmedel Innehåll Sammanfattning Därför behövs ökad valfrihet av hjälpmedel Förmedling av hjälpmedel i dag En försöksverksamhet med fritt val Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur ett system

2011-02-03

Kommittédirektiv 2011:6

Översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Hanteringen av krisen internationellt och i Sverige Den svenska bankkrisen på 1990-talet Behovet av översyn Rekonstruktion m.m. Stabilitetsfonden Finansinspektionens befogenheter och ansvar Riksbankens roll

2011-02-03

Kommittédirektiv 2011:8 kommittébeteckning: S 2009:04

Tilläggsdirektiv till Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar S 2009:04 Innehåll Ändring i uppdraget Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2011 Ändring i uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 juni 2009 har socialministern

2011-01-27

Kommittédirektiv 2011:5 kommittébeteckning: M 2010:02

Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen M 2010:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget och tillägg till uppdraget Naturlig invandring av varg Tilläggsuppdraget Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2011 Förlängd tid för uppdraget och tillägg till uppdraget

2011-01-27

Kommittédirektiv 2011:4

Översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet Innehåll Sammanfattning Bakgrund En innovativ förvaltning i medborgarnas tjänst Informationsutvecklingen skapar nya möjligheter Vård- och omsorgssystemet som kunskapssystem En myndighetsstruktur i förändring Behovet av en utredning Fördelar med

2011-01-27

Kommittédirektiv 2011:3 kommittébeteckning: M 2009:03

Tilläggsdirektiv till Havsplaneringsutredningen M 2009:03 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Bakgrund Allmänna utgångspunkter för tilläggsuppdraget Arbete pågår med kunskapsunderlagen Ny kunskap för ny myndighet Uppdraget Kostnader och andra konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid

2011-01-20

Kommittédirektiv 2011:2

Genomförande av ILO:s konvention nr 188 om arbete ombord på fiskefartyg Innehåll Sammanfattning Bakgrund Konventionens syfte och innehåll Hinder mot att ratificera konventionen Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 januari 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda

2011-01-13

Kommittédirektiv 2011:1 kommittébeteckning: Fi 2011:01

Översyn av företagsbeskattningen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund och utgångspunkter De svenska bolagsskattereglerna i ett historiskt perspektiv Två asymmetrier Incitament för riskkapital Källskatt på räntebetalningar Koncernbidrag och underprisöverlåtelser i ett internationellt perspektiv Skatteregler

2011-01-13