Dokument & lagar (221 träffar)

utskottsdokument 2005/06:CZUF4SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM Tisdagen den 14 mars 2006 TID 12.10-13.15 18.15-20.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 mars justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen lämnade en redogörelse för de tekniska

2006-03-14

utskottsdokument 2005/06:JHCA4SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM Torsdagen den 23 februari  2006 TID 09.00-09.20 09.45-10.10 11.30-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen informerade om förutsättningarna för dagens behandling av en fråga om utlämnande av allmän handling samma

2006-02-23

utskottsdokument 2005/06:AYSA4SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM Tisdagen den 21 februari  2006 TID 11.30-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 8, 9,13 och 14 februari 2006 justerades. 2 Inkomna granskningsärenden Kanslichefen anmälde att följande

2006-02-21

utskottsdokument 2005/06:YWQF3SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:26 DATUM Torsdagen den 16 februari 2006 TID 8.00 9.50 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av utrikesminister Laila Freivalds Utrikesminister Laila Freivalds frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning

2006-02-16

utskottsdokument 2005/06:LJEF3SF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM Onsdagen den 15 februari 2006 TID 8.15 8.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 31 januari, 2 februari och 7 februari 2006 justerades. 2 Anmälningar I granskningsärende 2004/05:5 Regeringens

2006-02-15

utskottsdokument 2005/06:ZXR83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM Tisdagen den 14 februari 2006 TID 8.00 9.30 10.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av statsrådet Carin Jämtin Statsrådet Carin Jämtin frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien. 2

2006-02-14

utskottsdokument 2005/06:FDX83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM Måndagen den  13 februari 2006 TID 13.00 14.40 15.00 16.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av statsrådet Ylva Johansson Statsrådet Ylva Johansson frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien.

2006-02-13

utskottsdokument 2005/06:HFZ83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM Torsdagen den 9 februari 2006 TID 8.30 10.05 10.33 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av statssekreterare Lars Danielsson Statssekreterare Lars Danielsson frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av naturkatastrofen

2006-02-09

utskottsdokument 2005/06:TRL83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Onsdagen den 8 februari 2006 TID 8.35 9.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna granskningsanmälningar Kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälningar inkommit: Regeringens uppfyllande av de krav som riksdagsordningen ställer för att undvika anhopning

2006-02-08

utskottsdokument 2005/06:JVP83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM Tisdagen den 7 februari 2006 TID 8.00 9.35 10.00 11.40 12.00 13.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av ambassadör Jonas Hafström Ambassadör Jonas Hafström frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av naturkatastrofen i

2006-02-07

utskottsdokument 2005/06:VTN83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Torsdagen den 2 februari 2006 TID 9.20 9.50 10.00 10.20 10.25 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien Utskottet behandlade granskningsärende 2004/05:5 Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien.

2006-02-02

utskottsdokument 2005/06:TRL83SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Tisdagen den 31 januari 2006 TID 11.35 12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 24 och 26 januari justerades. 2 Granskningsanmälningar Kanslichefen anmäler att följande granskningsanmälningar inkommit: Regeringens

2006-01-31

utskottsdokument 2005/06:VTN13SG

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Torsdagen den 26 januari 2006 TID 09.00 11.15 11.30 11.50 11.55 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning av generaldirektör Ann-Louise Eksborg Generaldirektör Ann-Louise Eksborg frågas ut av utskottet i ärendet Regeringens handläggning av

2006-01-26

utskottsdokument 2005/06:BZT13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Tisdagen den 24 januari 2006 TID 11.30 11.45 12.05 13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Bordläggning av protokoll Protokoll från sammanträdena den 17 och 19 januari bordlades. 2 Anmälningar Utskottet beslutar att sammanträda onsdag den 19 april 2006 kl.

2006-01-24

utskottsdokument 2005/06:JHB13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Torsdagen den 19 januari 2006 TID 9.15-10.35 10.40-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Planering inför vårens granskningsutfrågningar Kanslichefen presenterade tidplanen för vårens granskning. 2 Utlämnande av allmän handling Det bordlagda ärendet om utlämnande

2006-01-19

utskottsdokument 2005/06:NLF13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM Tisdagen den 17 januari 2006 TID 12.00-12.35 12.50-13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 december 2005 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen föredrog ett ärende om utlämnande av allmän handling, Kort

2006-01-17

Kommittédirektiv 2005:151

Översyn av myndighetsstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Nuvarande organisation Regeringens förvaltningspolitiska mål Tidigare utredningar Åtgärder av regeringen och de två myndigheterna Kostnadsutvecklingen Behovet

2005-12-31

Kommittédirektiv 2005:152

Översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund och nuvarande bestämmelser Dubbel straffbarhet Europarådets människohandelskonvention Lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap Behovet av en översyn Europarådets människohandelskonvention

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:150

Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. S 2003:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Behovet av utredning Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:149

Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 dir. 2004:90 tillkallade biträdande finansministern en särskild utredare med uppdrag

2005-12-20