Dokument & lagar (221 träffar)

Kommittédirektiv 2005:148

Tilläggsdirektiv till Vissa åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet Fi 2005:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild omställningsorganisation skall inrättas

2005-12-20

Kommittédirektiv 2005:147

Översyn av expropriationslagens ersättningsregler Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Expropriationslagens ersättningsregler Behovet av en översyn Uppdraget Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

2005-12-20

Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdet Livsmedelspolitik Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att följa upp och analysera regeringens redovisning av resultat för politikområdet Livsmedelspolitik i budgetpropositionerna för 2005 och 2006. Utskottet har anfört att resultatet av utskottets

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:146

Tilläggsdirektiv till Internutredningsutredningen Ju 2004:13 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera regleringen,

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:145

Tilläggsdirektiv till Rattfylleriutredningen Ju 2003:12 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Huvuddirektiven Gällande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Möjlighet för civilanställda vid polisen att ta alkoholutandningsprov Arbetsformer m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 15

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:140

Översyn av fastighetsmäklarlagen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Nuvarande ordning Andra bestämmelser av betydelse för fastighetsmäklares verksamhet Behovet av en översyn Uppdraget En allmän översyn av lagen God fastighetsmäklarsed Oregistrerade medhjälpare Mäklarens ställning i förhållande

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:139

Tilläggsdirektiv till utredningen om finska och sydsamiska språken Ju 2004:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 2004 tillkallade statsrådet Sahlin en särskild

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:138

Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behov av förbättringar Utredningsuppdraget Samråd Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utreda det svenska

2005-12-15

Kommittédirektiv 2005:134

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 december 2004 att tillkalla en särskild

2005-12-15

utskottsdokument 2005/06:QOI13SF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM Tisdagen den 13 december 2005 TID 11.20 12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena torsdagen den 1 december och fredagen den 9 december 2005 justerades. 2 Inkomna granskningsanmälningar Biträdande kanslichefen

2005-12-13

utskottsdokument 2005/06:AYS13SH

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM Fredagen den 9 december 2005 TID 08.00-09.40 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträde under pågående kammarsammanträde Utskottet beslutade enhälligt, med hänvisning till riksdagsordningen 4.12.2, att fortsätta sammanträda under pågående överläggningar

2005-12-09

Kommittédirektiv 2005:144

Tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén N 2005:13 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Sammanfattning av uppdraget Kommittén med uppdrag att följa byggandet av tunnlar genom Hallandsås skall fortsätta sitt arbete och slutligt

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:143

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bildandet av en ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning Fi 2005:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Bakgrund Överföring av verksamhet Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Sammanfattning av uppdraget I tilläggsdirektiven

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:142

Älgförvaltningen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Gällande rätt Överklagande Tilldelning av älg Avgifter Tidigare utredningar Behovet av en översyn Uppdraget Utredningsarbetet Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005. Sammanfattning av uppdraget En särskild

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:141

Översyn av statliga avgifter Innehåll Sammanfattning av uppdraget Nuvarande bestämmelser Befogenhet att disponera avgifter Övriga bestämmelser Finansutskottets betänkande om offentligrättsliga avgifter Behov av en översyn Rätten att disponera offentligrättsliga avgifter Avgiftsförordningen Bristande överblick

2005-12-08

Kommittédirektiv 2005:137

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005 Sammanfattning av uppdraget En kommitté Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors

2005-12-08

utskottsdokument 2005/06:KICKWRF

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM Torsdagen den 1 december 2005 TID 09.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena torsdagen den 24 november och tisdagen den 29 november justerades. 2 Sista inlämningsdag för granskningsanmälningar

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:136

Nytt tandvårdsstöd för vuxna Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2005 Bakgrund Prisutvecklingen och enskildas tandvårdskostnader Stödet för personer som är 65 år eller äldre Tidigare utredningar m.m. Återkrav av ersättning när en protetisk behandling görs om Uppdraget Stödets konstruktion Grundstöd

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:135

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet U 2005:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 mars

2005-12-01

Kommittédirektiv 2005:133

Utredning om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Den nya turistpolitiken Alternativa modeller för gemensamma marknadsföringsinsatser Uppdraget Arbetets genomförande Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2005-12-01