Dokument & lagar (221 träffar)

Kommittédirektiv 2005:119

Tilläggsdirektiv till Utredningen om domstolsprövning av utlänningsärenden m.m. UD 2004:09 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Förändrat uppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 november 2004 har migrationsministern tillkallat

2005-10-27

Kommittédirektiv 2005:117

Den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Folkrörelsepolitikens nuvarande inriktning och utformning Samordningen av folkrörelsepolitiken Dialog Förutsättningar och villkor Statistik och annan kunskapsbildning Behovet av en översyn Uppdraget Bidrag

2005-10-27

Kommittédirektiv 2005:111

Översyn av scenkonstens dokumentation Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Bakgrund Museer som bedriver scenkonstdokumentation Behovet av en översyn Utredningsuppdraget Arbetsformer Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

2005-10-27

utskottsdokument 2005/06:OMGHWRF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM Torsdagen den 20 oktober 2005 TID 10.15 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet tisdagen den 18 oktober 2005 justerades. 2 Regeringskansliet Utskottet behandlade granskningsärende Regeringskansliet. Ärendet

2005-10-20

Kommittédirektiv 2005:116

Allmännyttans villkor och förutsättningar Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005 Bakgrund Behovet av en utredning Förändrat regelverk kring allmännyttan Lagen om allmännyttiga bostadsföretag och de kommunala bostadsföretagen Boverkets översyn av lagen om allmännyttiga bostadsföretag Konkurrensproblematiken

2005-10-20

Kommittédirektiv 2005:114

Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljölagen N 2004:11 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005 Ökat anlitande av entreprenörer och inhyrd arbetskraft Beställaransvar Skyddsombudens verksamhet Uppdraget Beställaransvar Skyddsombudens verksamhet Samråd och konsekvensbedömning Beslut

2005-10-20

Kommittédirektiv 2005:113

Tilläggsdirektiv till EU 2004-kommittén SB 2001:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005 Utökat och förlängt uppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2005 Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 april 2001 tillkallade vice statsministern en parlamentarisk kommitté med

2005-10-20

utskottsdokument 2005/06:LJDCWRF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM Torsdagen den 18 oktober 2005 TID 12.40 12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 oktober justerades. 2 Inkomna anmälningar Kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit: Regeringens och

2005-10-18

utskottsdokument 2005/06:WUOCWRF

SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM Torsdagen den 13 oktober 2005 TID 10.4511.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena torsdagen den 15 september och onsdagen den 21 september 2005 justerades. 2 Inkomna granskningsanmälningar Kanslichefen meddelade

2005-10-13

Kommittédirektiv 2005:112

Tilläggsdirektiv till Utredningen om organisation för genomförande av EU:s sammanhållningspolitik, m.m. N2005:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2005 Förlängd tid för slutredovisning av uppdraget m.m. Med stöd av regeringens bemyndigande den

2005-10-13

Kommittédirektiv 2005:110

Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter för färdiglagad mat inom kommunernas äldre- och handikappomsorg S 2005:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 februari 2005 tillkallade

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:109

Tilläggsdirektiv till Häktesutredningen Ju 2005:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 januari 2005 dir. 2005:5 tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:108

Översyn av inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Dagens organisation Regeringens åtgärder Uppdraget Särskilda förhållanden för vägtrafiken Utredningsarbetet Arbetsmetoder och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 6

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:105

Tilläggsdirektiv till Samlokaliseringsutredningen N 2005:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005 De ursprungliga direktiven Beslutsprocessen Särskilt om överklagandeprocessen Behov av översyn av beslutsprocessen Myndighetsorganisationen Avstämning med analys Uppdraget Myndighetsorganisationen

2005-10-06

Kommittédirektiv 2005:107

Detaljhandel med nikotinläkemedel Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Nationella bestämmelser om handel med läkemedel Tobaksrökning och folkhälsa Uppdraget Anmälningsskyldighet och tillståndsgivning Tillsyns- och kontrollfunktionen Införande av åldersgräns Reglering av förpackningsstorlek och försäljningsvolymer

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:106

Viss åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2005 Bakgrund Stödinsatser för personalen Uppdraget Uppdragets genomförande och tidsplan Kartläggning Beslut vid regeringssammanträde den 29 september 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-09-29

Kommittédirektiv 2005:104

Den framtida organisationen av verksamheterna vid Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Bakgrund Nuvarande förhållanden Behovet av en utredning Översyn av den rättsmedicinska verksamheten Behovet av en utredning Uppdraget

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:103

Tilläggsdirektiv till utredningen om orkesterverksamheten i Sverige Ku 2004:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 2 september 2004 tillkallade chefen för Kulturdepartementet

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:102

Tilläggsdirektiv till utredningen om Myndigheten för handikappolitisk samordning S 2005:06 Innehåll Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005. Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 maj 2005 tillkallade statsrådet

2005-09-22

Kommittédirektiv 2005:101

Utredning om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster ALT Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005 Sammanfattning av uppdraget En organisationskommitté tillkallas med uppgift att

2005-09-22