Dokument & lagar (221 träffar)

Kommittédirektiv 2005:81

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening och för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare UD 2004:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2005 Sammanfattning av uppdraget Utredningen om uppehållstillstånd

2005-07-07

Kommittédirektiv 2005:80

Effekterna av klimatförändringar och hur samhällets sårbarhet för dessa kan minskas Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005 Bakgrund Vetenskaplig bakgrund Förebyggande insatser och genomförda utredningar Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget En

2005-06-30

Kommittédirektiv 2005:79

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av Finansinspektionens tillsyn på försäkringsområdet Fi 2004:17 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005. Förlängd tid för uppdraget Den 23 september 2004 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle göra en översyn av Finansinspektionens

2005-06-30

Kommittédirektiv 2005:78

Tilläggsdirektiv till utredningen om ny associationsrätt för försäkringsföretag Fi 2003:10 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2003 tillkallade biträdande finansministern

2005-06-30

Kommittédirektiv 2005:75

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av konkurrenslagen N 2004:19 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Konkurrensregler Kriminalisering Beslut att godta åtaganden Överklagande av Konkurrensverkets beslut Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005. Sammanfattning

2005-06-30

Kommittédirektiv 2005:77

Alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2005 Bakgrund Tidigare utredningar Erfarenheter från utlandet Reformbehovet Uppdraget Medling Generella riktlinjer för utredningsarbetet Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget

2005-06-22

Kommittédirektiv 2005:76

Tilläggsdirektiv till Rådet för kommunala analyser och jämförelser Fi 2002:07 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 13 juni 2002 dir. 2002:91 tillkallade statsrådet med ansvar för

2005-06-22

Kommittédirektiv 2005:74

Tilläggsdirektiv till PBL-utredningen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Förlängd tid för uppdragets slutredovisning Regeringen beslutade den 27 juni 2002 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över plan- och bygglagstiftningen

2005-06-16

Kommittédirektiv 2005:72

Genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Bakgrund Marknadsföringslagen m.m. Lagens uppbyggnad och innehåll Bestämmelser om marknadsföring i andra lagar Direktivet om otillbörliga affärsmetoder Behovet av en översyn av lagstiftningen Uppdraget

2005-06-16

Kommittédirektiv 2005:71

Veterinär fältverksamhet och viss veterinär myndighetsutövning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Mål för djursjukvård och djurhälsovård En omorganiserad distriktsveterinärorganisation Nuvarande myndighetsorganisation Behovet av en översyn av nuvarande organisation Vidtagna åtgärder för bättre

2005-06-16

Kommittédirektiv 2005:70

En myndighet för vuxnas lärande Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Bakgrund Problembild Utgångspunkter Uppdraget Ansvarsfördelning Samverkan Lokalisering Finansiering Oberoende utvärdering Verksamhet och organisation m.m. Författningsförslag Kostnader Uppdragets genomförande och tidsplan

2005-06-16

Kommittédirektiv 2005:65

En ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2005 Bakgrund En ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning Främja myndigheternas utvecklingsarbete Främja utvecklingen för en sammanhållen statsförvaltning Ekonomiska förutsättningar Ledningsform och lokalisering

2005-06-16

Kommittédirektiv 2005:69

Utvärdering av kasinoverksamheten i Sverige Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift att utvärdera kasinoverksamheten i Sverige. Utredaren skall kartlägga förekomsten

2005-06-09

Kommittédirektiv 2005:68

En översyn av vissa bestämmelser i 14 och 15 kap. brottsbalken ur ett IT-perspektiv Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Bakgrund Nuvarande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra

2005-06-09

Kommittédirektiv 2005:64

Sanktionsavgifter inom djurskydds-foder- och livsmedelsområdena Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn av nuvarande sanktionsbestämmelser inom djurskydds-foder-

2005-06-09

Kommittédirektiv 2005:66

Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén S 2004:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Tilläggsuppdraget Den 27 maj 2004 uppdrog regeringen åt Riksförsäkringsverket från och med den 1 januari 2005 Försäkringskassan att se

2005-06-02

Kommittédirektiv 2005:63

Sveriges lantbruksuniversitets roll i det svenska högskolesystemet sektorsrollen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Bakgrund Tidigare utredningar Omvärldsförändringar Institutssektorns omstrukturering Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Sammanfattning

2005-06-02

Kommittédirektiv 2005:62

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förarkrav för vägtransporter N 2004:18 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 september 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga hur Europaparlamentets

2005-06-02

Kommittédirektiv 2005:54

Tilläggsdirektiv till Försvarsförvaltningsutredningen Fö 2004:07 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005 Ändring av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 december 2004 tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med

2005-06-02

Kommittédirektiv 2005:73

Tilläggsdirektiv till utredningen om resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning U 2004:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 26 maj 2005 Beslut vid regeringssammanträde den 26 maj 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2004 har chefen för dåvarande

2005-05-26