Dokument & lagar (230 132 träffar)

Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:320 av Robert Halef KD Humanitärt bistånd via kyrkor i Syrien och Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ge humanitärt bistånd till behövande via kyrkor i Syrien och Irak och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-12

Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:319 av Robert Halef KD Kriminalvårdens personal och namnbricka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka tryggheten för Kriminalvårdens personal genom att se över frågan om att personalen endast behöver ha sitt förnamn på namnbrickan, och

2018-11-12

Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:318 av Robert Halef KD Återuppbyggnad av kristna områden i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige som medlem av FN:s säkerhetsråd bör verka för en internationell givarkonferens för att bidra till återuppbyggandet av Nineveslätten,

2018-11-09

Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:317 av Robert Halef KD Folkmordet 1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör erkänna folkmordet 1915 på syrianer, armenier, kaldéer, assyrier och pontiska greker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Årligen

2018-11-09

Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:316 av Hans Eklind (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:316 av Hans Eklind KD Förbud mot eftersupning i trafikbrottslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i trafikbrottslagen inkludera förbud mot s.k. eftersupning och tillkännager detta för regeringen. Motivering För den som googlar eftersupning

2018-11-09

Motion 2018/19:316 av Hans Eklind (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:316 av Hans Eklind (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:315 av Hans Eklind (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:315 av Hans Eklind KD Likvärdiga ekonomiska villkor för läkarutbildningen i Örebro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ansvaret för finansieringen av läkarutbildningen i Örebro så att samma ansvar tas för den som för de övriga

2018-11-09

Motion 2018/19:315 av Hans Eklind (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:315 av Hans Eklind (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:314 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:314 av Clara Aranda SD Standardiserad uppföljning av självmordsnära patienter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att införa en obligatorisk och standardiserad uppföljning av självmordsnära patienter och tillkännager

2018-11-09

Motion 2018/19:314 av Clara Aranda (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:314 av Clara Aranda (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:313 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:313 av Jimmy Ståhl SD Uppkörning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förlänga giltighetstiden mellan teoriprov och uppkörning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När man ska ta körkort ska man genomgå

2018-11-09

Motion 2018/19:313 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:313 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:312 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:312 av Jimmy Ståhl SD Sjökort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Sjöfartsverket i uppdrag att se över möjligheten att ta hjälp av småbåtsägare med utmärkning av sjökort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfartsverket

2018-11-09

Motion 2018/19:312 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:312 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:311 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:311 av Jimmy Ståhl SD Nationella id-kort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra nationella id-kort till standard bland id-kort och tillkännager detta för regeringen. Motivering När du åker utomlands behöver du någon form av identifikationshandling,

2018-11-09

Motion 2018/19:311 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:311 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:310 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:310 av Jimmy Ståhl SD Handikapparkering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för kraftigt höjda böter för de som ställer sig på handikapparkering utan tillstånd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering För den

2018-11-09

Motion 2018/19:310 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:310 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:309 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:309 av Jimmy Ståhl SD Friskvårdsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de som cyklar till arbete bör kunna få del av friskvårdsbidraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering På skatteverkets hemsida står följande: Arbetsgivaren

2018-11-09

Motion 2018/19:309 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:309 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:308 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:308 av Jimmy Ståhl SD Fastighetsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av vinstskatt vid småhusförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rekordmånga kommuner uppger att de har bostadsbrist,

2018-11-09

Motion 2018/19:308 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:308 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:307 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:307 av Jimmy Ståhl SD Bortforsling av fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man snabbt kan frakta bort illa placerade bilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett stort problem med stulna bilar är att de

2018-11-09

Motion 2018/19:307 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:307 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:306 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:306 av Jimmy Ståhl SD Attefallshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för attefallshus och tillkännager detta för regeringen. Motivering En bygglovsfri friggebod får ha en total byggnadsyta på max 15m2. Du får utan

2018-11-09

Motion 2018/19:306 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:306 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:305 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:305 av Jimmy Ståhl SD Alkometer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det enbart bör få säljas certifierade alkomätare och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att långsiktigt nå nollvisionen måste man arbeta med många parametrar,

2018-11-09

Motion 2018/19:305 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:305 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:304 av Mikael Strandman (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:304 av Mikael Strandman SD Motion om begränsning av personbilsinnehav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en begränsning av antalet personbilar en privatperson får inneha i de fall privatpersonen redan innehar en eller flera personbilar

2018-11-09

Motion 2018/19:304 av Mikael Strandman (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:304 av Mikael Strandman (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:303 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:303 av Eric Westroth SD Skyldighet för mobiloperatörer att samverka med rättsvårdande myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sändningstillståndet för mobiloperatörer införa en skyldighet om att samarbeta med rättsvårdande myndigheter

2018-11-09

Motion 2018/19:303 av Eric Westroth (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:303 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:302 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:302 av Eric Westroth SD Reglering av antalet boende i en bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk för antalet möjligt folkbokförda i en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många nya invånare

2018-11-09

Motion 2018/19:302 av Eric Westroth (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:302 av Eric Westroth (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:301 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:301 av Eric Westroth SD Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till skärpta straff för trafikförseelser vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-09

Motion 2018/19:301 av Eric Westroth (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:301 av Eric Westroth (SD) (pdf, 67 kB)