Dokument & lagar (17 688 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:115

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:115 Måndagen den 21 maj Kl. 11.0014.38 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans Anf. 1  EMMA HENRIKSSON KDFru talman Det är tredje gången som Kristdemokraterna har begärt att riksdagen, av aktuella och akuta skäl,

2018-05-21

Riksdagens protokoll 2017/18:115 (pdf, 676 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:114

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.0012.07 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 april justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Mattias Vepsä

2018-05-18

Riksdagens protokoll 2017/18:114 (pdf, 523 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:113

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:113 Torsdagen den 17 maj Kl. 12.0017.56 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 april justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Jacob Sandgren S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från

2018-05-17

Riksdagens protokoll 2017/18:113 (pdf, 888 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:112

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:112 Onsdagen den 16 maj Kl. 09.0016.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 april justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning

2018-05-16

Riksdagens protokoll 2017/18:112 (pdf, 1068 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:111

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:111 Tisdagen den 15 maj Kl. 13.0015.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:524 Till riksdagen

2018-05-15

Riksdagens protokoll 2017/18:111 (pdf, 457 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:110

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:110 Måndagen den 14 maj Kl. 11.0011.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 1620 april justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Sara Karlsson S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren

2018-05-14

Riksdagens protokoll 2017/18:110 (pdf, 296 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:109

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:109 Fredagen den 4 maj Kl. 9.0013.23 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Jenny Petersson M skulle återta sin

2018-05-04

Riksdagens protokoll 2017/18:109 (pdf, 760 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:108

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:108 Torsdagen den 3 maj Kl. 12.0014.55 16.0016.26 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:519

2018-05-03

Riksdagens protokoll 2017/18:108 (pdf, 592 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:107

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:107 Onsdagen den 2 maj Kl. 09.0017.50 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 11 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 3 maj kl.

2018-05-02

Riksdagens protokoll 2017/18:107 (pdf, 1194 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:106

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Anna Wallén S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 30 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Mikael Peterson S2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:472

2018-04-27

Riksdagens protokoll 2017/18:106 (pdf, 464 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:105

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:22 för torsdagen den 19 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:447

2018-04-26

Riksdagens protokoll 2017/18:105 (pdf, 1013 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:104

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:494 Till riksdagen Interpellation 2017/18:494 Tjänsteföretagens kompetensförsörjning av Lotta Finstorp M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 25 maj 2018. Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och

2018-04-25

Riksdagens protokoll 2017/18:104 (pdf, 1069 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:103

1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 april kl. 14.00. 2  Anmälan om faktapromemorior Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM73 Meddelande

2018-04-24

Riksdagens protokoll 2017/18:103 (pdf, 432 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:102

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:460 Till riksdagen Interpellation 2017/18:460 Kritik av Lidingö stad av Ida Drougge M Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 21 maj 2018. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

2018-04-20

Riksdagens protokoll 2017/18:102 (pdf, 565 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:101

1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Johan Büser S avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 maj. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Sara Karlsson som ledamot i EU-nämnden. Tredje

2018-04-19

Riksdagens protokoll 2017/18:100

1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Linus Sköld S inträtt som ersättare för Hannah Bergstedt S under tiden för hennes ledighet den 16 april3 juni. 3  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas

2018-04-18

Riksdagens protokoll 2017/18:100 (pdf, 1107 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:99

1  Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen Anf. 1  TOMAS TOBÉ MAktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen Fru talman Sverige behöver en ny kriminalpolitik som stärker polisen, skärper straffen och pressar tillbaka de kriminella gängen. Regeringen har misslyckats. Morgan

2018-04-17

Riksdagens protokoll 2017/18:99 (pdf, 990 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:98

1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2018 års ekonomiska vårproposition 2017/18:100. Anf. 1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON SHerr talman För snart

2018-04-16

Riksdagens protokoll 2017/18:98 (pdf, 592 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:97

1  Val av ställföreträdande justitieombudsmän Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Den tid för vilken Lilian Wiklund är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 1 maj 2018 och den tid för vilken Cecilia Nordenfelt är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 1 juni

2018-04-13

Riksdagens protokoll 2017/18:97 (pdf, 413 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:96

1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Hanna Westerén S avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp

2018-04-12

Riksdagens protokoll 2017/18:96 (pdf, 1094 kB)