Dokument & lagar (2 174 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69 Initiativ rörande reglering av yrken 2016/17:FPM69 Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken KOM(2016)

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (doc, 88 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM68 Meddelande om en europeisk 2016/17:FPM68 dataekonomi Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 9 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén "Skapandet av en

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM67 Förordning och direktiv om ett 2016/17:FPM67 europeiskt elektroniskt tjänstekort Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 824 Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM66 Direktiv om anmälningsförfarande för 2016/17:FPM66 tjänsteregler Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 821 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden,

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM65 KOM(2017) 12, SWD(2017) 9, SWD(2017) 10

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM65 Modernisering på arbetsmiljöområdet 2016/17:FPM65 Arbetsmarknadsdepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM(2017) 12 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Säkrare

2017-02-13

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM65 KOM(2017) 12, SWD(2017) 9, SWD(2017) 10 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM65 KOM(2017) 12, SWD(2017) 9, SWD(2017) 10 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM64 KOM(2017) 8

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64 Dataskyddsförordning för EU:s 2016/17:FPM64 institutioner Justitiedepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM(2017) 8 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing

2017-02-13

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM64 KOM(2017) 8 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM64 KOM(2017) 8 (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM63 C(2016) 8600

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM63 EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning Statsrådsberedningen 2017-02-08 Dokumentbeteckning C(2016) 8600 Meddelande från kommissionen. EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning. Sammanfattning Meddelandet syftar enligt kommissionen

2017-02-09

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM63 C(2016) 8600 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM63 C(2016) 8600 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM62 COM(2017) 11, COM(2017) 11 ANNEX 1, SWD(2017)7

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM62 Ändringar i carcinogen- och 2016/17:FPM62 mutagendirektivet Arbetsmarknadsdepartementet 2017-02-02 Dokumentbeteckning COM(2017) 11 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection

2017-02-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM62 COM(2017) 11, COM(2017) 11 ANNEX 1, SWD(2017)7 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM62 COM(2017) 11, COM(2017) 11 ANNEX 1, SWD(2017)7 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM61 KOM(2016) 813

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM61 Tullunionens utveckling och styrning 2016/17:FPM61 Finansdepartementet 2017-02-02 Dokumentbeteckning KOM(2016) 813 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén om utveckling av EU:s tullunion

2017-02-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM61 KOM(2016) 813 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM61 KOM(2016) 813 (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 KOM (2016) 819

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM60 Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande Justitiedepartementet 2017-01-27 Dokumentbeteckning KOM (2016) 819 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation

2017-01-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 KOM (2016) 819 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 KOM (2016) 819 (pdf, 114 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 KOM(2016) 825

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM59 Förordning om kontroller av kontanta 2016/17:FPM59 medel Finansdepartementet 2017-01-25 Dokumentbeteckning KOM(2016) 825 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande

2017-01-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 KOM(2016) 825 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 KOM(2016) 825 (pdf, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM58 Nya förordningar om Schengens 2016/17:FPM58 Informationssystem (SIS) Justitiedepartementet 2017-01-24 Dokumentbeteckning KOM(2016) 882 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of

2017-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM57 KOM (2016) 811

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57 Direktiv om tillämpning av omvänd 2016/17:FPM57 skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Finansdepartementet 2017-01-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 811 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett

2017-01-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM57 KOM (2016) 811 (doc, 78 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM57 KOM (2016) 811 (pdf, 58 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM56 KOM(2016) 826

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56 Ett straffrättsligt direktiv om 2016/17:FPM56 bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder för bekämpande av penningtvätt Sammanfattning Förslaget

2017-01-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM56 KOM(2016) 826 (doc, 108 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM56 KOM(2016) 826 (pdf, 99 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM55 KOM (2016) 798, KOM (2016) 799

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM 55 Anpassning av regler för genomförande 2016/17:FPM55 av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2017-01-182017-01-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 798 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget

2017-01-18

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM55 KOM (2016) 798, KOM (2016) 799 (doc, 325 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM55 KOM (2016) 798, KOM (2016) 799 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 KOM (2016) 815

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM54 EU:s förordningar om samordning av de 2016/17:FPM54 sociala trygghetssystemen Socialdepartementet 2016-01-17 KOM (2016) 815 Revidering av rådets och Europaparlamentets förordning om ändringar i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2017-01-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 KOM (2016) 815 (doc, 121 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 KOM (2016) 815 (pdf, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 KOM (2016) 790

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53 Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Justitiedepartementet 2017-01-12 Dokumentbeteckning KOM (2016) 790 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Action plan to strengthen the

2017-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 KOM (2016) 790 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 KOM (2016) 790 (pdf, 73 kB)

Uttag 2015/16

Totalt 3196 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016 Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Närodlad integration Motion 2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) 600 000 fler jobb - Liberala reformer för Sverige Motion 2015/16:3243 av Niclas Malmberg

2017-01-11

Uttag 2016/17

Totalt 3409 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016 Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster (M) Höjd gräns för alkoholhaltiga drycker som får säljas i butik Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster (M) Avskaffande av tv-avgiften Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl.

2017-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 KOM(2016) 942

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM52 Meddelande om en europeisk 2016/17:FPM52 solidaritetskår Utbildningsdepartementet 2017-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2016) 942 Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén

2017-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 KOM(2016) 942 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 KOM(2016) 942 (pdf, 52 kB)