Dokument & lagar (29 941 träffar)

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 25 april klockan

2018-04-24

Uttag 2017/18

Totalt 3847 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017 Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg M Fortkörning förbi vägarbeten Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD Insatser för Östersjön Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD En ändamålsenlig

2018-04-24

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1179 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1179 av Markus Wiechel SD Kemvapenattack i Douma Markus Wiechel har frågat mig om jag avser verka för en FN-ledd utredning kring den misstänkta kemvapenattacken i Douma eller vilken typ av handling jag önskar se, samt vad jag avser bidra med

Svarsdatum: 2018-04-23 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1179 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1170 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1170 av Lars Mejern Larsson S Medborgarguider Lars Mejern Larsson har frågat kultur- och demokratiministern vilka initiativ hon är beredd att ta för att hjälpa den miljon svenskar eller fler som behöver utbildning och praktiskt stöd med den moderna tekniken för att kunna delta på lika villkor i det

Svarsdatum: 2018-04-23 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1170 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1142 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Ti ll riksdagen Svar på fråga 2017/18:1142 av Karin Enström M Informella EU-toppmötens förankring i riksdagen Karin Enström har frågat mig om hur jag ser på förankringen av Sveriges positioner i riksdagen inför informella EU-toppmöten. EU:s stats- och regeringschefer träffas i

Svarsdatum: 2018-04-19 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1142 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1139 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1139 av Karin Enström M Konsekvenser av EU:s sociala pelare Karin Enström har frågat mig hur jag ser på att de ökade ambitionerna inom EU:s sociala område med stor sannolikhet blir ett nytt kostnadsdrivande område inom EU:s budget och därmed

Svarsdatum: 2018-04-19 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1139 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM75 KOM (2018) 148

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM75 Direktiv om skatt på intäkter från vissa 2017/18:FPM75 digitala tjänster Finansdepartementet 2018-04-19 Dokumentbeteckning KOM 2018 148 Förslag till Rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster Sammanfattning

2018-04-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM75 KOM (2018) 148 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM75 KOM (2018) 148 (pdf, 98 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM74 COM(2018) 147, C(2018) 1650

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM74 Förslag till rådets direktiv för regler om 2017/18:FPM74 bolagsbeskattning vid en betydande digital närvaro samt rekommendation om sådan beskattning Finansdepartementet 2018-04-19 Dokumentbeteckning COM2018 147 Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler

2018-04-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM74 COM(2018) 147, C(2018) 1650 (doc, 139 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM74 COM(2018) 147, C(2018) 1650 (pdf, 139 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM73 COM(2018) 146

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM73 Meddelande om ett modernt, rättvist och 2017/18:FPM73 effektivt skattesystem för den digitala ekonomin Finansdepartementet 2018-04-19 Dokumentbeteckning COM2018 146 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Dags för ett modernt, rättvist och effektivt

2018-04-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM73 COM(2018) 146 (doc, 121 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM73 COM(2018) 146 (pdf, 109 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1173 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1173 av Anders Österberg S Gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea Anders Österberg har frågat mig vad jag avser att göra för att bidra till att gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea uppmärksammas internationellt och att gränskommissionens

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1173 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1172 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:1172 av Eva Lohman M om vårdgarantin som en del av patientlagen Eva Lohman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att patienter ska få den vård de har laglig rätt till. I Sverige har vi inte en rättighetslagstiftning inom hälso- och sjukvården, något som det har varit en politisk enighet

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Eva Lohman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1172 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1171 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på frågorna 2017/18:1163 av Sten Bergheden M Säkerheten på landsbygden och 2017/18:1171 av Björn Söder SD Hat och attacker mot svenska bönder Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerheten på landsbygden och för lantbrukarna ska prioriteras på samma sätt som i städerna. Därtill har

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1171 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1169 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018 02240/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1169 av Dennis Dioukarev SD Försämrad kreditvärdighet efter kreditupplysning Dennis Dioukarev har frågat mig om jag har uppmärksammat att antalet lämnade kreditupplysningar kan påverka bedömningen

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1169 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1167 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02241/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1167 av Lars Beckman M Ökning av antalet brott i Gävleborg Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att vända utvecklingen i Gävleborg och i Sverige vad gäller anmälda brott

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1167 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1164 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 02340/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1164 av Ellen Juntti M Angående risk- och skyddsbedömning vid omhändertagande enligt LVU Ellen Juntti har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förtydliga regelverket kring risk- och skyddsbedömningar

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1164 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1163 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på frågorna 2017/18:1163 av Sten Bergheden M Säkerheten på landsbygden och 2017/18:1171 av Björn Söder SD Hat och attacker mot svenska bönder Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerheten på landsbygden och för lantbrukarna ska prioriteras på samma sätt som i städerna. Därtill har

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1163 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1161 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/0156 8 S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1161 av Jörgen Warborn M Skattemässig hantering av virtuella varor Jörgen Warborn har frågat mig om det ligger i direktivet om en översyn av mervärdesskattelagstiftningen att se över hur skattereglerna kring virtuella varor

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1161 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1160 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 02228 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1160 av Ellen Juntti M En bred kartläggning av sexualbrott Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att ge Brottsförebyggande rådet Brå i ytterligare uppdrag att även kartlägga gärningsmännens bakgrund vid sexualbrott.

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1160 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1159 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 02226 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1159 av Ellen Juntti M Utbyte av uppgifter mellan myndigheter och kommuner Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förstärka uppgiftsutbytet mellan myndigheter och kommuner. Frågan

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1159 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1158 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/02295/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1158 av Karin Rågsjö Bältesläggning Karin Rågsjö har frågat mig om jag avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att snabbutreda bältesläggning och konsekvenser av denna åtgärd. Det är en angelägen fråga som Karin Rågsjö lyfter fram.

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1158 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)