Dokument & lagar (604 träffar)

Uttag 2018/19

Totalt 7 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2018 Motion 2018/19:7 av Torkild Strandberg L Förberedande studie av fast förbindelse mellan Sverige och Danmark Motion 2018/19:6 av Jimmy Loord KD Viltstängsel i Kalmar län Motion 2018/19:5 av Robert Stenkvist SD Skärp straffen för fornminnesbrott

2018-09-25

Uttag

Det här är de dagar under hösten som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 24 oktober klockan

2018-09-25

Uttag 2017/18

Totalt 3847 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017 Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg M Fortkörning förbi vägarbeten Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD Insatser för Östersjön Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD En ändamålsenlig

2018-09-24

utskottsdokument 2017/18:verk

989560 46104 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2017/18 UFöU 0 0 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2017/18 UFöU Sammansatta utrikes- och försvarsutsko ttets verksamhet riksmötet 20 17 18 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2017/18 Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2018-01-01

utskottsdokument 2017/18:verk

1001837 46990 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2017/18 KrU 0 0 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2017/18 KrU Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2017/18 Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2017/18 Kulturutskottets ämnesområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och

2018-01-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Utskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden om skatteförfarandet, folkbokföring och exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution hör också

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Utbildningsutskottets beredningsområde Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet högre utbildning och forskning studiestöd anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Socialutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Utskottets beredningsområde Socialutskottet bereder ärenden om hälso- och sjukvård, omsorg om barn och ungdomar i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor.

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, kulturarv, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete, idrotts- och friluftsverksamhet samt tillsyn och reglering av spelmarknaden.

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Justitieutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Justitieutskottets beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom Sveriges Domstolar åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården samt Brottsförebyggande rådet,

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Utskottets beredningsområde Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Med totalförsvar avses enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap den verksamhet som är nödvändig

2017-09-25

utskottsdokument 2016/17:verk

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Beredningsområde Arbetsmarknadsutskottet bereder ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena

2017-09-25

Uttag 2014/15

Totalt 2902 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016 Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) Ökade befogenheter för rättsväsendet Motion 2014/15:3003 av Mattias

2017-09-12

utskottsdokument 2016/17:verk

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 1 Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikes- och försvarsutskotten har under 2016/17 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta

2017-08-29

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:19 Torsdag 2017-02-02 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-02-02 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ministerns för internationellt utvecklingssamarbete och klimat agerande vid ett informellt ministermöte

2017-02-02 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:18 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens uttalande om att den varit förhindrad att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

2017-01-31 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:17 Torsdag 2017-01-26 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-01-26 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Före detta regeringens utövande av ägandet i Nordea avseende etik i kundverksamheten – G5 Beredning Föredragande:

2017-01-26 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:16 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund – G1–2 Beredning Föredragande:

2017-01-24 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:15 Torsdag 2017-01-19 kl. 09:30

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2017-01-19 09:30 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund – G 1–2 Beredning Föredragande:

2017-01-19 09:30:00