Dokument & lagar (8 644 träffar)

Omröstning 2016/17:JuU9 Transporter av frihetsberövade

Votering: betänkande 2016/17:JuU9 Transporter av frihetsberövade, förslagspunkt 2 Transporter av frihetsberövade Datum: 2017-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 8 MP 20 0 0 5 C 20 0 0 2 V 0 17 0 4 L 13 0 0 6 KD 12 0 0 4 - 0 0 0 1 Totalt 277 17 0 55 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-16

Omröstning 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

Votering: betänkande 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter, förslagspunkt 2 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Datum: 2017-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 40 0 0 8 MP 20 0 0 5 C 20 0 0 2 V 17 0 0 4 L 13 0 0 6 KD 12 0 0 4 - 0 0 0 1 Totalt 221 74 0 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-16

Omröstning 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

Votering: betänkande 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Datum: 2017-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 0 0 40 8 MP 20 0 0 5 C 20 0 0 2 V 0 0 17 4 L 13 0 0 6 KD 0 0 12 4 - 0 0 0 1 Totalt 152 74 69 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-16

Omröstning 2016/17:SoU5 En ny hälso- och sjukvårdslag

Votering: betänkande 2016/17:SoU5 En ny hälso- och sjukvårdslag, förslagspunkt 2 En ny hälso- och sjukvårdslag Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 72 0 12 SD 0 0 42 6 MP 21 0 0 4 C 20 0 0 2 V 0 0 19 2 L 17 0 0 2 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 170 72 61 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-01

Omröstning 2016/17:SfU12 Socialavgifter

Votering: betänkande 2016/17:SfU12 Socialavgifter, förslagspunkt 3 Socialavgifter Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 72 0 0 12 SD 0 42 0 6 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 245 59 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-01

Omröstning 2016/17:SfU8 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Votering: betänkande 2016/17:SfU8 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, förslagspunkt 2 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-02-01

Omröstning 2016/17:SfU8 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Votering: betänkande 2016/17:SfU8 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, förslagspunkt 1 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-02-01

Omröstning 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Votering: betänkande 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel, förslagspunkt 4 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 1 71 0 12 SD 42 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 20 0 2 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 13 1 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 195 109 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-01

Omröstning 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Votering: betänkande 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel, förslagspunkt 3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 1 71 0 12 SD 42 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 20 0 2 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 13 0 1 2 - 0 0 0 1 Totalt 195 108 1 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-01

Omröstning 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Votering: betänkande 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel, förslagspunkt 1 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 72 0 0 12 SD 42 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 0 14 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 290 14 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-01

Omröstning 2016/17:KU13 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel

Votering: betänkande 2016/17:KU13 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 6 0 17 M 70 0 0 14 SD 0 34 0 14 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 17 0 0 4 L 17 0 0 2 KD 16 0 0 0 - 0 0 0 1 Totalt 248 40 0 61 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-25

Omröstning 2016/17:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Votering: betänkande 2016/17:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse, förslagspunkt 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 70 0 0 14 SD 0 34 0 14 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 17 0 0 4 L 17 0 0 2 KD 16 0 0 0 - 0 0 0 1 Totalt 254 34 0 61 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Votering: betänkande 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang, förslagspunkt 2 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 70 0 14 SD 0 0 34 14 MP 22 0 0 3 C 0 16 0 6 V 1 1 15 4 L 17 0 0 2 KD 16 0 0 0 - 0 0 0 1 Totalt 152 87 49 61 Omröstning

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Votering: betänkande 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang, förslagspunkt 1 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 70 0 0 14 SD 34 0 0 14 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 0 17 0 4 L 17 0 0 2 KD 16 0 0 0 - 0 0 0 1 Totalt 271 17 0 61 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 7 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 4 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 15 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 12 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-01-25

Omröstning 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, förslagspunkt 11 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Datum: 2017-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-01-25