Dokument & lagar (9 231 träffar)

Omröstning 2017/18:UU8 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

Votering: betänkande 2017/18:UU8 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering, förslagspunkt 2 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Datum: 2017-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 21 M 0 70 0 13 SD 0 0 40 6 MP 21 0 0 4 C 0 16 0 6 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 0 0 2 2 Totalt 132 115 42 60 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-16

Omröstning 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan

Votering: betänkande 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan, förslagspunkt 1 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna,

2017-11-16

Omröstning 2017/18:FiU13 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Votering: betänkande 2017/18:FiU13 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, förslagspunkt 2 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna Datum: 2017-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-11-16

Omröstning 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder

Votering: betänkande 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder, förslagspunkt 3 Skolstart vid sex års ålder Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 262 41 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder

Votering: betänkande 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder, förslagspunkt 2 Skolstart vid sex års ålder Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 73 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 16 0 0 - 2 1 0 1 Totalt 181 122 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder

Votering: betänkande 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder, förslagspunkt 1 Skolstart vid sex års ålder Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 73 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 16 0 0 - 2 1 0 1 Totalt 181 122 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan, förslagspunkt 3 Politisk information i skolan Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 0 19 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 3 0 0 1 Totalt 284 19 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan, förslagspunkt 2 Politisk information i skolan Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 262 41 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala

Votering: betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala, förslagspunkt 6 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 72 0 11 SD 0 0 39 7 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 16 0 0 - 0 0 3 1 Totalt 140 120 42 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala

Votering: betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala, förslagspunkt 4 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 0 73 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 4 C 0 0 17 5 V 0 0 19 2 L 15 0 0 4 KD 15 0 1 0 - 1 2 0 1 Totalt 152 41 110 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala

Votering: betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala, förslagspunkt 1 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 0 19 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 2 0 1 1 Totalt 283 19 1 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala

Votering: betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala, förslagspunkt 5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 73 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 16 0 0 - 2 0 1 1 Totalt 181 121 1 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:SfU7 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Votering: betänkande 2017/18:SfU7 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister, förslagspunkt 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-11-15

Omröstning 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Votering: betänkande 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, förslagspunkt 3 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 1 38 0 7 MP 20 0 0 5 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 262 40 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess

Votering: betänkande 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess, förslagspunkt 1 Några frågor om offentlighet och sekretess Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 20 0 0 5 C 17 0 0 5 V 0 19 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 242 60 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess

Votering: betänkande 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess, förslagspunkt 4 Några frågor om offentlighet och sekretess Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 20 0 0 5 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 261 41 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:FiU18 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union

Votering: betänkande 2017/18:FiU18 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union, förslagspunkt 1 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union Datum: 2017-11-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 38 0 0 8 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 0 19 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 3 0 0 1 Totalt 283 19 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:FiU17 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

Votering: betänkande 2017/18:FiU17 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser, förslagspunkt 1 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser Datum: 2017-11-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 262 41 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:FiU16 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val

Votering: betänkande 2017/18:FiU16 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val, förslagspunkt 2 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 72 0 0 11 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 261 41 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UU5 Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid

Votering: betänkande 2017/18:UU5 Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid, förslagspunkt 1 Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid Datum: 2017-11-08 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 74 0 9 SD 0 0 38 8 MP 23 0 0 2 C 0 17 0 5 V 17 0 0 4 L 0 15 1 3 KD 0 14 0 2 - 0 0 2 2 Totalt 140 120 41 48 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-08