Dokument & lagar (107 445 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:374 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01139/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:374 av Magnus Jacobsson KD Nordiskt samarbete kring järnvägsinvesteringar Magnus Jacobsson har frågat mig vad jag och regeringen ämnar göra för att möta upp det positiva beslut som nu kommer från den borgerliga regeringen

Svarsdatum: 2019-03-19 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:374 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:369 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2018/19:369 av Tobias Andersson SD Ökat företagande Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vända den negativa utvecklingen för företagsamheten i Sverige och särskilt bland kvinnor och unga. Idag har Sverige 16 000 fler företagare än för tio år sedan, och vår ekonomi är

Svarsdatum: 2019-03-19 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:369 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:360 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01101/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:360 av Lars Beckman M Halkbekämpning och vinterväghållning Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i tjänsten så att vinterväghållningen och halkbekämpningen fungerar bättre och på ett sätt som Sveriges

Svarsdatum: 2019-03-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:360 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Betänkande 2018/19:SoU14

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionsyrkandena.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 7
Justering: 2019-03-14 Debatt: 2019-03-28 Beslut: 2019-03-28

Betänkande 2018/19:SoU14 (pdf, 365 kB)

Betänkande 2018/19:JuU29


Beredning: 2019-05-16 Justering: 2019-06-11 Debatt: 2019-06-18 Beslut: 2019-06-18

Betänkande 2018/19:SoU13

Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 28
Justering: 2019-03-14 Debatt: 2019-03-28 Beslut: 2019-03-28

Betänkande 2018/19:SoU13 (pdf, 854 kB)

Betänkande 2018/19:SkU14

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 25
Justering: 2019-03-12 Debatt: 2019-03-27 Beslut: 2019-03-27

Betänkande 2018/19:SkU14 (pdf, 775 kB)

Betänkande 2018/19:SkU10

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 20
Justering: 2019-03-12 Debatt: 2019-03-27 Beslut: 2019-03-27

Betänkande 2018/19:SkU10 (pdf, 745 kB)

Betänkande 2018/19:JuU30


Beredning: 2019-05-16 Justering: 2019-06-11 Debatt: 2019-06-18 Beslut: 2019-06-18

Betänkande 2018/19:JuU28


Beredning: 2019-05-02 Justering: 2019-06-11 Debatt: 2019-06-18 Beslut: 2019-06-18

Betänkande 2018/19:JuU27


Beredning: 2019-05-02 Justering: 2019-06-11 Debatt: 2019-06-18 Beslut: 2019-06-18

Betänkande 2018/19:JuU25


Beredning: 2019-04-25 Justering: 2019-05-09 Debatt: 2019-05-15 Beslut: 2019-05-15

Betänkande 2018/19:JuU24


Beredning: 2019-04-25 Justering: 2019-05-09 Debatt: 2019-05-15 Beslut: 2019-05-15

Betänkande 2018/19:JuU21


Beredning: 2019-04-04 Justering: 2019-04-25 Debatt: 2019-05-07 Beslut: 2019-05-08

Betänkande 2018/19:JuU17


Beredning: 2019-04-11 Justering: 2019-04-25 Debatt: 2019-05-02 Beslut: 2019-05-02

Betänkande 2018/19:FiU36


Beredning: 2019-04-23 Justering: 2019-05-02

Betänkande 2018/19:CU9

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 3
Justering: 2019-03-12 Debatt: 2019-04-04 Beslut: 2019-04-04

Betänkande 2018/19:CU9 (pdf, 399 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:373 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:373 av Markus Wiechel SD Stöd till kurder för fängelsedrift, flyktinghjälp och ökad säkerhet Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser att rikta svenskt bistånd som stöd till kurderna i Syrien i syfte att möjliggöra för dem

Svarsdatum: 2019-03-15 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:373 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Betänkande 2018/19:UbU11

Bifall till motion 2018/19:2819 yrkande 98 och delvis bifall till motionerna 2018/19:2054 yrkande 1 och 2018/19:2918 yrkande 18 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska låta utreda inrättandet av en ny tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå som är en del av det ordinarie utbildningssystemet. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 25
Justering: 2019-03-14 Debatt: 2019-04-03 Beslut: 2019-04-03

Betänkande 2018/19:UbU11 (pdf, 579 kB)

Betänkande 2018/19:TU9

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2019-03-12 Debatt: 2019-03-27 Beslut: 2019-03-27

Betänkande 2018/19:TU9 (pdf, 771 kB)