Dokument & lagar (45 träffar)

Yttrande 1988/89:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1988/89:UbU2y Europeiska gemenskaperna EG 1988/89 UbU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 februari 1989 beslutat att bereda berörda utskott tillfälle att yttra sig över följande motioner om europeiska gemenskaperna

1988-12-31

Yttrande 1988/89:UbU2 (pdf, 298 kB)

Yttrande 1988/89:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1988/89:UbUly Kyrkomusikerutbildning m.m. 1988/89 UbUly Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 7 april 1988 beslutat att hos utbildningsutskottet hemställa om yttrande över proposition 1987/88:144 om musiken i svenska

1988-12-31

Yttrande 1988/89:UbU1 (pdf, 332 kB)

Yttrande 1988/89:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1988/89:TUly Miljöskatt på inrikes flygtrafik 1988/89 TUly Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes

1988-12-31

Yttrande 1988/89:TU1 (pdf, 422 kB)

Yttrande 1988/89:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU6y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett socialutskottet tillfälle ätt yttra sig över proposition 1988/89:150 Reviderad finansplan 1989 kompletteringspropositionen jämte de motioner

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU6 (pdf, 552 kB)

Yttrande 1988/89:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU5y Sekretesskyddet för barn gentemot vårdnadshavaren 1988/89 SoU5y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett socialutskottet fillfälle att yttra sig över dels proposifion 1988/89:67 om sekretessfrågor

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU5 (pdf, 365 kB)

Yttrande 1988/89:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU4y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1988/89 SoU4y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett berörda utskott fillfälle att yttra sig över följande motioner om EG:1988/89:U503, U519, U535, U536, U560-U606,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU4 (pdf, 455 kB)

Yttrande 1988/89:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets y ttrahde 1988/89 SoU3y Alkoholärenden vid länsstyrelserna 1988/89 SoU3y Till bostadsutskottet  Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över vad i budgetpropositionen prop. 1988/89:100 bil. 15 s:72-119 föreslagits

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU3 (pdf, 163 kB)

Yttrande 1988/89:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU2y Förlängning och utvidgning av frikommunförsöket 1988/89 SoU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:1 om förlängning och utvidgning

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU2 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1988/89:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoUly Sekretess inom sjukvård och socialtjänst 1988/89 SoUly Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över ett antal motioner som rör vissa frågor om sekretess

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU1 (pdf, 2497 kB)

Yttrande 1988/89:SfU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialforsäkringsutskottets yttrande 1988/89:SfU5y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 maj 1989 beslutat bereda socialförsäkringsut-skottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:150 med förslag till slutlig

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU5 (pdf, 591 kB)

Yttrande 1988/89:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1988/89:SfU4y överdel av proposition 1988/89:96 om legitimation för vissa kiropraktorer, m.m.jämte motioner 1988/89 SfU4y Till socialutskottet Socialutskottet har den 4 april 1989 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU4 (pdf, 139 kB)

Yttrande 1988/89:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1988/89 SfU3y över proposition 1988/89:47 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m.jämte motioner 1988/89 SfU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 november 1988 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU3 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1988/89:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1988/89:SfU2y Inkomstunderlag vid beräkning av kommunalt bostadstillägg KBTm. m. m 1988/89 SfU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU2 (pdf, 303 kB)

Yttrande 1988/89:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1988/89:SfUly Äldreomsorgen inför 90-talet 1988/89 SfUly Till socialutskottet Socialutskottet har den 11 oktober 1988 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över dels proposition 1987/88:176 om

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU1 (pdf, 269 kB)

Yttrande 1988/89:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1988/89:LU4y Konsumentpolitiken och EG 1988/89 LU4y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett berörda utskott tillfälle att yttra sig över följande motionerom EG, nämligen 1988/89:U503, U519, U535, U536. U560-U599, U600-U606,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:LU4 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1988/89:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1988/89:LU3y Indrivning av TV-avgifter 1988/89 LU3y Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat inhämta yttrande från lagutskottet över motion 1988/89:Kr2 av Ingrid Sundberg m.fl. m såvitt avser yrkande 1 jämte proposition 1988/89:18

1988-12-31

Yttrande 1988/89:LU3 (pdf, 190 kB)

Yttrande 1988/89:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1988/89:LU2y Ett kontobaserat system för registrering av aktier 1988/89 LU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:108 om ett kontobaserat system för registrering

1988-12-31

Yttrande 1988/89:LU2 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1988/89:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1988/89:LUly Vidareförsälj ning av konst 1988/89 LUly Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över mofionerna 1987/88:Kr222 av Bengt Westerberg m.fl. fp såvitt avser yrkande 2,1987/88:Kr242

1988-12-31

Yttrande 1988/89:LU1 (pdf, 212 kB)

Yttrande 1988/89:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU5y Riksdagens revisorers förslag angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten 1988/89 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU5 (pdf, 306 kB)

Yttrande 1988/89:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU4y Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekens låntagarregister 1988/89 KrU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet dllfälle att yttra sig över proposition

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU4 (pdf, 344 kB)
Paginering