Dokument & lagar (117 träffar)

Yttrande 1998/99:NU3y

Näringsutskottets yttrande 1998/99:NU3y Ekonomisk vårproposition 1998/99 NU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 jämte motioner i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. Näringsutskottet behandlar

1999-01-01

Yttrande 1998/99:NU3y (doc, 155 kB)

Yttrande 1998/99:NU2y

Näringsutskottets yttrande 1998/99:NU2y Försvarsmaterielindustrin 1998/99 NU2y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:74 om förändrad omvärld omdanat försvar jämte motioner. Näringsutskottet kommenterar i detta yttrande yrkanden i fyra

1999-01-01

Yttrande 1998/99:NU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1998/99:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 1998/99:MJU2y Lag om skatt på avfall 1998/99 MJU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 20 april 1999 berett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:84 Lag om skatt på avfall jämte sex följdmotioner med sammanlagt 24 yrkanden.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:MJU2y (doc, 156 kB)

Yttrande 1998/99:MJU1y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 1998/99:MJU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 MJU1y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:MJU1y (doc, 119 kB)

Yttrande 1998/99:LU3y

Lagutskottets yttrande 1998/99:LU3y Lekmannarevisorer 1998/99 LU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 april 1999 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:66 En förstärkt kommunal revision jämte motioner som har väckts med anledning av propositionen

1999-01-01

Yttrande 1998/99:LU3y (doc, 94 kB)

Yttrande 1998/99:LU2y

Lagutskottets yttrande 1998/99:LU2y Sjöfylleri 1998/99 LU2y Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 28 januari 1999 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att senast den 17 februari 1999 avge yttrande över proposition 1998/99: 43 Drograttfylleri och sjöfylleri. I propositionen föreslås att en nollgräns för

1999-01-01

Yttrande 1998/99:LU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1998/99:LU1y

Lagutskottets yttrande 1998/99:LU1y FN:s konvention om barnets rättigheter 1998/99 LU1y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet, justitieutskottet, lagutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:LU1y (doc, 99 kB)

Yttrande 1998/99:KrU5y

Kulturutskottets yttrande 1998/99:KrU5y Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1999 1998/99 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i vad avser tilläggsbudgeten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KrU5y (doc, 80 kB)

Yttrande 1998/99:KrU4y

Kulturutskottets yttrande 1998/99:KrU4y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 KrU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KrU4y (doc, 87 kB)

Yttrande 1998/99:KrU3y

Kulturutskottets yttrande 1998/99:KrU3y Staten och trossamfunden kulturminnena, m.m. 1998/99 KrU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 19 januari 1999 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:38 Staten och trossamfunden, begravningsverksamheten, kulturminnena,

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KrU3y (doc, 88 kB)

Yttrande 1998/99:KrU2y

Kulturutskottets yttrande 1998/99:KrU2y Ändringar i radio- och TV-lagen 1996:844m.m. 1998/99 KrU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 29 oktober 1998 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:184 Ändringar i radio- och TV-lagen 1996:844m.m. jämte

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU4y Kommunala bostadsföretag 1998/99 KU4y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 25 maj 1999 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag jämte de motioner som kan komma att väckas med anledning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU4y (doc, 117 kB)

Yttrande 1998/99:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU3y Verksamheten inom Europeiska unionen 1998 1998/99 KU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 23 april yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU3y (doc, 158 kB)

Yttrande 1998/99:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU2y Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige 1998/99 KU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 berett konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU2y (doc, 89 kB)

Yttrande 1998/99:KU1y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU1y Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m. 1998/99 KU1y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 november 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:34 Behandling av personuppgifter

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU1y (doc, 135 kB)

Yttrande 1998/99:KRU1Y

Kulturutskottets yttrande 1998/99:KrU1y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1998/99 KrU1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

1999-01-01

Yttrande 1998/99:JuU4y

Justitieutskottets yttrande 1998/99:JuU4y Tilläggsbudget 1998/99 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag

1999-01-01

Yttrande 1998/99:JuU4y (doc, 89 kB)

Yttrande 1998/99:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 1998/99:JuU3y Vårpropositionen 1998/99 JuU3y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. jämte

1999-01-01

Yttrande 1998/99:JuU3y (doc, 97 kB)

Yttrande 1998/99:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 1998/99:JuU2y Barnkonventionen 1998/99 JuU2y Till socialutskottet Inledning I proposition 1997/98:182 föreslår regeringen att riksdagen skall godkänna den av regeringen i propositionen presenterade strategin för det fortsatta arbetet med att förverkliga och genomföra FN:s konvention om barnets

1999-01-01

Yttrande 1998/99:JuU2y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 1998/99:JuU1y Fullständigt förbud mot kärnsprängningar, m.m. 1998/99 JuU1y Till utrikesutskottet Bakgrund Utrikesutskottet har berett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över två propositioner jämte med anledning av propositionerna väckta motioner. Det handlar dels om proposition 1997/98:174

1999-01-01