Dokument & lagar (117 träffar)

Yttrande 1998/99:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU4y Tilläggsbudget för år 1999 utgiftsområde 6 Totalförsvar 1998/99 FöU4y Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition jämte motioner. I detta yttrande behandlar försvarsutskottet regeringens förslag

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU4y (doc, 88 kB)

Yttrande 1998/99:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU3y Preliminära ekonomiska ramar för utgiftsområde 6 Totalförsvar år 2000-2002 1998/99 FöU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition jämte motioner. Försvarsutskottet Regeringen För år 1999

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU3y (doc, 89 kB)

Yttrande 1998/99:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU2y Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 1998/99 FöU2y Till trafikutskottet Försvarsutskottet vill härmed yttra sig över skrivelse 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 jämte vissa motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU2y (doc, 85 kB)

Yttrande 1998/99:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU1y Anslagskrediter för Försvarsmakten 1998/99 FöU1y Till finansutskottet Bakgrund Regeringen upphävde 1996 Försvarsmaktens dispens från att tillämpa bestämmelserna i 16 anslagsförordningen 1992:760 vad avser avräkningen av förskottsbetalningar till försvarsindustrin. I anslutning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU1y (doc, 84 kB)

Yttrande 1998/99:FiU5y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU5y Kommunala bostadsföretag 1998/99 FiU5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 25 maj 1999 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag jämte de motioner som kan komma att väckas med anledning av

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU5y (doc, 94 kB)

Yttrande 1998/99:FiU4y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU4y En stärkt kommunal revision prop. 1998/99:66 1998/99 FiU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 18 mars 1999 berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:66 En stärkt kommunal revision jämte de motioner som väckts i

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU4y (doc, 105 kB)

Yttrande 1998/99:FiU3y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 skr. 1998/99:60 1998/99 FiU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU3y (doc, 92 kB)

Yttrande 1998/99:FiU2y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU2y Vissa revisionsfrågor 1998/99 FiU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 10 december 1998 berett finans-utskottet tillfälle att yttra sig över en promemoria av den 8 december 1998 benämnd Vissa revisionsfrågor. I promemorian behandlas tre frågor

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU2y (doc, 76 kB)

Yttrande 1998/99:FiU1y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU1y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser skr.1997/98:75 1998/99 FiU1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 9 juni 1998 beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde yttra sig över

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU1y (doc, 78 kB)

Yttrande 1998/99:EUN1y

EU-nämndens yttrande 1998/99:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 skr. 1998/99:60 1998/99 EUN1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat att ge bl.a. EU-nämnden tillfälle att senast den 23 april yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:EUN1y (doc, 107 kB)

Yttrande 1998/99:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU4y Tilläggsbudget för år 1999 avseende utgiftsområde 18 1998/99 BoU4y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop.1998/99:100i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU4y (doc, 75 kB)

Yttrande 1998/99:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU3y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 BoU3y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 1999 års ekonomiska vårproposition, jämte de motioner som kan komma att väckas, i de delar som berör utskottets

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU3y (doc, 118 kB)

Yttrande 1998/99:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU2y Vissa frågor om fastighetsbeskattningen m.m. 1998/99 BoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över ett antal motioner från 1998 års allmänna motionstid angående bl.a. fastighetsskatt och reavinstbeskattning av bostäder.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1998/99:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU1y Tilläggsbudget för 1998 avseende utgiftsområde 18 1998/99 BoU1y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:1 budgetpropositionen för 1999 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU1y (doc, 84 kB)

Yttrande 1998/99:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU3y Tilläggsbudget för 1999 Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i den del som avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU3y (doc, 121 kB)

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU2y 1999 års ekonomiska vårproposition Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU2y (doc, 224 kB)

Yttrande 1998/99:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 AU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 berett nio av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU1y (doc, 100 kB)