Dokument & lagar (13 träffar)

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2006/07:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 2006/07:FöU2 Tilläggsbudget 1 för 2007 Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens förslag till tilläggsbudget 1 för år 2007, jämte motioner. Regeringens förslag Förändring av anslagsbelopp Förbandsverksamhet, beredskap och

2007-05-22

Yttrande 2006/07:FöU2y (pdf, 137 kB)

Yttrande 2006/07:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2006/07:FöU1 Försäljning av vissa statligt ägda företag Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag, jämte motioner. Utskottets överväganden Tidigare riksdagsbeslut Näringsutskottet

2007-05-11

Yttrande 2006/07:FöU1y (pdf, 83 kB)

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Yttrande 1998/99:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU4y Tilläggsbudget för år 1999 utgiftsområde 6 Totalförsvar 1998/99 FöU4y Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition jämte motioner. I detta yttrande behandlar försvarsutskottet regeringens förslag

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU4y (doc, 88 kB)

Yttrande 1998/99:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU3y Preliminära ekonomiska ramar för utgiftsområde 6 Totalförsvar år 2000-2002 1998/99 FöU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition jämte motioner. Försvarsutskottet Regeringen För år 1999

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU3y (doc, 89 kB)

Yttrande 1998/99:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU2y Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 1998/99 FöU2y Till trafikutskottet Försvarsutskottet vill härmed yttra sig över skrivelse 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 jämte vissa motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU2y (doc, 85 kB)

Yttrande 1998/99:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU1y Anslagskrediter för Försvarsmakten 1998/99 FöU1y Till finansutskottet Bakgrund Regeringen upphävde 1996 Försvarsmaktens dispens från att tillämpa bestämmelserna i 16 anslagsförordningen 1992:760 vad avser avräkningen av förskottsbetalningar till försvarsindustrin. I anslutning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU1y (doc, 84 kB)

Yttrande 1998/99:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU3y Tilläggsbudget för 1999 Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i den del som avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU3y (doc, 121 kB)

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU2y 1999 års ekonomiska vårproposition Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU2y (doc, 224 kB)

Yttrande 1998/99:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 AU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 berett nio av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU1y (doc, 100 kB)