Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 2006/07:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2006/07:JuU1 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Till försvarsutskottet Proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet har hänvisats till försvarsutskottet. Den 13 mars 2007 beslutade försvarsutskottet att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande

2007-05-29

Yttrande 2006/07:JuU1y (pdf, 115 kB)

Yttrande 2006/07:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2006/07:JuU3 Tilläggsbudget för år 2007–utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har den 17 april 2007 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till stadsbudgeten

2007-05-22

Yttrande 2006/07:JuU3y (pdf, 88 kB)

Yttrande 2006/07:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 2006/07:JuU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Inledning Proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag har remitterats till socialförsäkringsutskottet. Den 12 april 2007 beslutade socialförsäkringsutskottet att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionen

2007-05-08

Yttrande 2006/07:JuU2y (pdf, 145 kB)

Yttrande 1998/99:JuU4y

Justitieutskottets yttrande 1998/99:JuU4y Tilläggsbudget 1998/99 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag

1999-01-01

Yttrande 1998/99:JuU4y (doc, 89 kB)

Yttrande 1998/99:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 1998/99:JuU3y Vårpropositionen 1998/99 JuU3y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. jämte

1999-01-01

Yttrande 1998/99:JuU3y (doc, 97 kB)

Yttrande 1998/99:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 1998/99:JuU2y Barnkonventionen 1998/99 JuU2y Till socialutskottet Inledning I proposition 1997/98:182 föreslår regeringen att riksdagen skall godkänna den av regeringen i propositionen presenterade strategin för det fortsatta arbetet med att förverkliga och genomföra FN:s konvention om barnets

1999-01-01

Yttrande 1998/99:JuU2y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 1998/99:JuU1y Fullständigt förbud mot kärnsprängningar, m.m. 1998/99 JuU1y Till utrikesutskottet Bakgrund Utrikesutskottet har berett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över två propositioner jämte med anledning av propositionerna väckta motioner. Det handlar dels om proposition 1997/98:174

1999-01-01