Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 2006/07:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2006/07:KU2 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 13 mars 2007 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet jämte eventuella motioner. Konstitutionsutskottets

2007-05-28

Yttrande 2006/07:KU2y (pdf, 164 kB)

Yttrande 2006/07:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 2006/07:KU3 Tilläggsbudget för år 2007 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten

2007-05-25

Yttrande 2006/07:KU3y (pdf, 98 kB)

Yttrande 2006/07:KU1y

Ram för utgiftsområde 1 Rikets

2006-11-15

Yttrande 2006/07:KU1y (pdf, 29 kB)

Yttrande 1998/99:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU4y Kommunala bostadsföretag 1998/99 KU4y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 25 maj 1999 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag jämte de motioner som kan komma att väckas med anledning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU4y (doc, 117 kB)

Yttrande 1998/99:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU3y Verksamheten inom Europeiska unionen 1998 1998/99 KU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 23 april yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU3y (doc, 158 kB)

Yttrande 1998/99:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU2y Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige 1998/99 KU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 berett konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU2y (doc, 89 kB)

Yttrande 1998/99:KU1y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU1y Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m. 1998/99 KU1y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 november 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:34 Behandling av personuppgifter

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU1y (doc, 135 kB)