Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 2006/07:SfU3y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2006/07:SfU3 Skatt på trafikförsäkringspremie Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 26 april 2007 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:96 om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. jämte motioner. Utskottet

2007-05-16

Yttrande 2006/07:SfU3y (pdf, 73 kB)

Yttrande 2006/07:SfU2y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2006/07:SfU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2007 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2007-04-24

Yttrande 2006/07:SfU2y (pdf, 63 kB)

Yttrande 2006/07:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2006/07:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över de delar av budgetpropositionen för 2007 volym 1 jämte motioner som berör socialförsäkringsutskottets ansvarsområde.

2006-11-14

Yttrande 2006/07:SfU1y (pdf, 145 kB)

Yttrande 1998/99:SfU6y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU6y Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. 1998/99 SfU6y Till socialutskottet Socialutskottet har den 22 april 1999 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. jämte eventuella motioner

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU6y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SfU5y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU5y Preliminära ramar för utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12 samt ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten 1998/99 SfU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU5y (doc, 150 kB)

Yttrande 1998/99:SfU4y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU4y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 1998 1998/99 SfU4y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU4y (doc, 106 kB)

Yttrande 1998/99:SfU3y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU3y Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 1998/99 SfU3y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 10 november 1998 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionerna 1997/98: 177 Ny lag

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU3y (doc, 200 kB)

Yttrande 1998/99:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU1y Statsbudgetens inkomster m.m. 1998/99 SfU1y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 oktober 1998 beslutat att bereda skatteutskottet och socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 volym 1 i vad

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SfU1y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SFU2Y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 1998/99:SfU2y Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige 1998/99 SfU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:182 Strategi

1999-01-01