Dokument & lagar (13 träffar)

Yttrande 2006/07:SoU4y

Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU4 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte de motioner som kan komma att

2007-05-23

Yttrande 2006/07:SoU4y (pdf, 101 kB)

Yttrande 2006/07:SoU3y

Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU3 Tilläggsbudget för budgetåret 2007 Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 punkterna 18–54

2007-05-23

Yttrande 2006/07:SoU3y (pdf, 94 kB)

Yttrande 2006/07:SoU2y

Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU2 Skattelättnader för hushållstjänster Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 26 april 2007 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.jämte motioner. Socialutskottet, som beslutat avge yttrande,

2007-05-11

Yttrande 2006/07:SoU2y (pdf, 93 kB)

Yttrande 2006/07:SoU1y

Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU1 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 12 april 2007 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner i de delar som berör socialutskottets beredningsområde.

2007-04-27

Yttrande 2006/07:SoU1y (pdf, 89 kB)

Yttrande 1998/99:SoU9y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU9y Elever med funktionshinder 1998/99 SoU9y Till utbildningsutskottet Socialutskottet har beslutat avge yttrande till utbildningsutskottet med anledning av proposition 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd. Utskottet Propositionen I propositionen

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU9y (doc, 87 kB)

Yttrande 1998/99:SoU8y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU8y Företagshälsovård 1998/99 SoU8y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 3 juni 1999 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1998/99:120 Företagshälsovård. Socialutskottet begränsar yttrandet till avsnitten 7.2 Företagshälsovårdens

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU8y (doc, 105 kB)

Yttrande 1998/99:SoU7y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU7y Ungdomsfrågor 1998/99 SoU7y Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 27 maj 1999 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:115 På ungdomars villkor jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Socialutskottet begränsar

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU7y (doc, 91 kB)

Yttrande 1998/99:SoU6y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU6y En idrottspolitik för 2000-talet 1998/99 SoU6y Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 20 maj 1999 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU6y (doc, 95 kB)

Yttrande 1998/99:SoU5y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU5y Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1998/99 SoU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:97 om utvecklingen i den kommunala sektorn jämte de motioner som kan

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU5y (doc, 90 kB)

Yttrande 1998/99:SoU4y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU4y Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1999 1998/99 SoU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99:100 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU4y (doc, 80 kB)

Yttrande 1998/99:SoU3y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU3y Ekonomisk vårproposition 1998/99 SoU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99:100 i vad avser den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. och de motioner som kan

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU3y (doc, 106 kB)

Yttrande 1998/99:SoU2y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU2y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 SoU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att senast den 23 april 1999 yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken om EU, Berättelse

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU2y (doc, 85 kB)

Yttrande 1998/99:SoU1y

Socialutskottets yttrande 1998/99:SoU1y Diskriminering i arbetslivet 1998/99 SoU1y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 10 november 1998 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionerna 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 1997/98:179

1999-01-01

Yttrande 1998/99:SoU1y (doc, 102 kB)