Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 2006/07:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 12 april 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-04-23

Yttrande 2006/07:UbU2y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2006/07:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU1 Driftsformer för sjukhus Till socialutskottet Socialutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-03-29

Yttrande 2006/07:UbU1y (pdf, 106 kB)

Yttrande 1998/99:UbU5y

Utbildningsutskottets yttrande 1998/99:UbU5y Tilläggsbudget för år 1999 1998/99 UbU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UbU5y (doc, 86 kB)

Yttrande 1998/99:UbU3y

Utbildningsutskottets yttrande 1998/99:UbU3y Den ekonomiska vårpropositionen 1998/99 UbU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100bl.a. i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UbU3y (doc, 106 kB)

Yttrande 1998/99:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 1998/99:UbU2y Frågor i anslutning till proposition om barnkonventionen 1998/99 UbU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 berett bl.a. utbildningsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UbU2y (doc, 85 kB)

Yttrande 1998/99:UBU4Y

Utbildningsutskottets yttrande 1998/99:UbU4y Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1998/99 UbU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:97 om utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motioner i de

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UBU1Y

Utbildningsutskottets yttrande 1998/99:UbU1y Tilläggsbudget 1998/99 UbU1y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 oktober 1998 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998

1999-01-01