Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 2006/07:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 2006/07:FöU2 Tilläggsbudget 1 för 2007 Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens förslag till tilläggsbudget 1 för år 2007, jämte motioner. Regeringens förslag Förändring av anslagsbelopp Förbandsverksamhet, beredskap och

2007-05-22

Yttrande 2006/07:FöU2y (pdf, 137 kB)

Yttrande 2006/07:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2006/07:FöU1 Försäljning av vissa statligt ägda företag Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag, jämte motioner. Utskottets överväganden Tidigare riksdagsbeslut Näringsutskottet

2007-05-11

Yttrande 2006/07:FöU1y (pdf, 83 kB)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1998/99:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU4y Tilläggsbudget för år 1999 utgiftsområde 6 Totalförsvar 1998/99 FöU4y Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition jämte motioner. I detta yttrande behandlar försvarsutskottet regeringens förslag

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU4y (doc, 88 kB)

Yttrande 1998/99:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU3y Preliminära ekonomiska ramar för utgiftsområde 6 Totalförsvar år 2000-2002 1998/99 FöU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition jämte motioner. Försvarsutskottet Regeringen För år 1999

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU3y (doc, 89 kB)

Yttrande 1998/99:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU2y Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 1998/99 FöU2y Till trafikutskottet Försvarsutskottet vill härmed yttra sig över skrivelse 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 jämte vissa motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU2y (doc, 85 kB)

Yttrande 1998/99:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 1998/99:FöU1y Anslagskrediter för Försvarsmakten 1998/99 FöU1y Till finansutskottet Bakgrund Regeringen upphävde 1996 Försvarsmaktens dispens från att tillämpa bestämmelserna i 16 anslagsförordningen 1992:760 vad avser avräkningen av förskottsbetalningar till försvarsindustrin. I anslutning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FöU1y (doc, 84 kB)