Dokument & lagar (12 träffar)

Yttrande 2006/07:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU1 Försäljning av statliga bolag Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 mars 2007 att bereda finansutskottet och trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag jämte eventuella motioner

2007-05-18

Yttrande 2006/07:FiU1y (pdf, 314 kB)

Yttrande 2006/07:FiU4y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU4 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 24 april att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna 4–14, jämte eventuella motioner som kan

2007-05-16

Yttrande 2006/07:FiU4y (pdf, 80 kB)

Yttrande 2006/07:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU3 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 24 april 2007 att bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer

2007-05-16

Yttrande 2006/07:FiU3y (pdf, 134 kB)

Yttrande 2006/07:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  skr. 75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beredde den 22 mars 2007 samtliga utskott möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens

2007-04-25

Yttrande 2006/07:FiU2y (pdf, 81 kB)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1998/99:FiU5y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU5y Kommunala bostadsföretag 1998/99 FiU5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 25 maj 1999 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag jämte de motioner som kan komma att väckas med anledning av

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU5y (doc, 94 kB)

Yttrande 1998/99:FiU4y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU4y En stärkt kommunal revision prop. 1998/99:66 1998/99 FiU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 18 mars 1999 berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:66 En stärkt kommunal revision jämte de motioner som väckts i

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU4y (doc, 105 kB)

Yttrande 1998/99:FiU3y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 skr. 1998/99:60 1998/99 FiU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU3y (doc, 92 kB)

Yttrande 1998/99:FiU2y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU2y Vissa revisionsfrågor 1998/99 FiU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 10 december 1998 berett finans-utskottet tillfälle att yttra sig över en promemoria av den 8 december 1998 benämnd Vissa revisionsfrågor. I promemorian behandlas tre frågor

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU2y (doc, 76 kB)

Yttrande 1998/99:FiU1y

Finansutskottets yttrande 1998/99:FiU1y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser skr.1997/98:75 1998/99 FiU1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 9 juni 1998 beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde yttra sig över

1999-01-01

Yttrande 1998/99:FiU1y (doc, 78 kB)