Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1975:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 2 UU 1975:2 y Nr2y Utrikesutskottets yttrande över propositionen 1975:42 om Sveriges anslutning till avtal om ett internationellt energiprogram m. m. jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 april

1975-12-31

Yttrande 1975:UU2 (pdf, 219 kB)

Yttrande 1975:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 1  UU 1975:1 y Nr ly Utrikesutskottets yttrande över propositionen 1975:1, bilaga 10, punkten 1:2 och motionen 1975:1301 angående det svenska bidraget till UNESCO Till kulturutskottet Genom beslut den 19 februari 1975 har

1975-12-31

Yttrande 1975:UU1 (pdf, 116 kB)