Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1976/77:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UU 1976/77:5 y Utrikesutskottets yttrande 1976/77:5 y med anledning av prop. 1976/77:118 om utvidgning av den svenska fiskezonen jämte motion Till jordbruksutskottet Genom beslut den 13 maj 1977 har jordbruksutskottet hemställt om skyndsamt yttrande från

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU5 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1976/77:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:4 y med anledning av prop. 1976/77:83 i vad avser svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB m. m. jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 29 mars 1977 beslutat bereda utrikesutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU4 (pdf, 440 kB)

Yttrande 1976/77:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:3 y med anledning av prop. 1976/77:74 i vad avser inriktningen av säkerhetspolitiken m. m. jämte motioner Till försvarsutskottet Genom beslut den 15 mars 1977 har försvarsutskottet hemställt att utrikesutskottet avger

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU3 (pdf, 711 kB)

Yttrande 1976/77:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:2y med anledning av motion om utseende av observatörer i Europaparlamentet Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 15 februari 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU2 (pdf, 83 kB)

Yttrande 1976/77:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:ly med anledning av motion om riksdagens ställning inom utrikespolitiken Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 8 februari 1977 har konstitutionsutskotiet hemställt om utrikesutskottets yttrande över motionen 1976/77:580

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU1 (pdf, 165 kB)