Dokument & lagar (15 träffar)

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Yttrande 1998/99:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU3y Tilläggsbudget för 1999 Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i den del som avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU3y (doc, 121 kB)

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU2y 1999 års ekonomiska vårproposition Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU2y (doc, 224 kB)

Yttrande 1998/99:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 AU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 berett nio av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU1y (doc, 100 kB)

Yttrande 1977/78:AU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1977/78:8 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:8 y med anledning av motioner om lokaliseringen av vissa institutioner av betydelse för bevarande av tryckta skrifter samt ljud- och bild-upptagningar Till kulturutskottet och utbildningsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU8 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1977/78:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:7 y över motion om åtgärder för att öka sysselsättningen inom skogsbruket Till Jordbruksutskottet Genom beslut den 7 mars 1978 har jordbruksutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över motionen 1977/78:1269

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU7 (pdf, 113 kB)

Yttrande 1977/78:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:6 y över motioner om industribeställningar för försvarets räkning Till försvarsutskottet Genom beslut den 7 mars 1978 har försvarsutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över dels motionen 1977/78:683

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU6 (pdf, 84 kB)

Yttrande 1977/78:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:5 y över propositionen 1977/78:76 med energisparplan för befintlig bebyggelse, jämte motioner Till civilutskottet Arbetsmarknadsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över propositionen 76 med energisparplan

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU5 (pdf, 101 kB)

Yttrande 1977/78:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1977/78:4 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:4 y över propositionen 1977/78:73 om statliga textil- och konfektionsföretag, m. m.jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU4 (pdf, 218 kB)

Yttrande 1977/78:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:3 y över propositionen 1977/78:40j bilaga 1, i fråga om stöd till uppförande av kommunägda industrilokaler jämte motion Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU3 (pdf, 117 kB)

Yttrande 1977/78:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:2 y över bilaga 2 till propositionen 1977/78:42 om åtgärder för försörjningsberedskapen på tekoområdet jämte motioner Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har beslutat inhämta yttrande från arbetsmarknadsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU2 (pdf, 181 kB)

Yttrande 1977/78:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:1 y över propositionen 1976/77:130 med förslag till riktlinjer för modernisering av det statliga budgetsystemet Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet m. fl. utskott tillfälle att

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU1 (pdf, 57 kB)