Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1977/78:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:3 y om svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den II april 1978 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionen 1977/78:100,

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1977/78:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:2 y med anledning av motion om ökade medel till svenska Europarådsdelegationens sekretariat Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 7 februari 1978 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets yttrande

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU2 (pdf, 120 kB)

Yttrande 1977/78:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:1 y med anledning av motion om vidgning av den kommunala kompetensen enligt kommunallagen och landstingslagen Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 7 februari 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU1 (pdf, 165 kB)