Dokument & lagar (14 träffar)

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Yttrande 1998/99:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU3y Tilläggsbudget för 1999 Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i den del som avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU3y (doc, 121 kB)

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU2y 1999 års ekonomiska vårproposition Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU2y (doc, 224 kB)

Yttrande 1998/99:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 AU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 berett nio av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU1y (doc, 100 kB)

Yttrande 1980/81:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:7 y över  ett  förslag till  lag  om  tidsbegränsning av  anställning av marknadssekreterare m. fl. Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge yttrande över ett i

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU7 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1980/81:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:6 y över motioner om slopande av rätt till avdrag vid inkomsttaxering för s. k. allmänna skadestånd enligt arbetsrättsliga lagar Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU6 (pdf, 161 kB)

Yttrande 1980/81:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:5 y över proposition 1980/81:20 såvitt avser lokaliseringen av Sveriges Utbildningsradio AB jämte motion Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle alt yttra sig över proposition

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU5 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1980/81:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:4 y om lokaliseringen av den civila pilotutbildningen prop. 1980/81:6 Till trafikutskottet Sedan trafikutskottet den 6 november 1980 med ändring av ett tidigare beslut i motsatt riktning berett arbetsmarknadsutskottet

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU4 (pdf, 194 kB)

Yttrande 1980/81:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:3 y över en motion med förslag om sysselsättningsskapande åtgärder i Bergs kommun Till civilutskottet Civilutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1980/81:55 av Eivor Nilson

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU3 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1980/81:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:2 y över proposition 1979/80:138 om åtgärder för försörjningsberedskapen på textilfiber- och bomullsgarnsområdena Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU2 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1980/81:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:1 y över motioner om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Till justitieutskottet Genom beslut den 13 maj 1980 har justitieutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över motionerna 1979/80:1120

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU1 (pdf, 371 kB)