Dokument & lagar (12 träffar)

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Yttrande 1998/99:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU3y Tilläggsbudget för 1999 Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i den del som avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU3y (doc, 121 kB)

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU2y 1999 års ekonomiska vårproposition Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU2y (doc, 224 kB)

Yttrande 1998/99:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 AU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 berett nio av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU1y (doc, 100 kB)

Yttrande 1989/90:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU5y Animalieproducenternas ledighet Till jordbruksutskottet I detta sammanhang behandlar arbetsmarknadsutskottet två motioner om animalieproducenternas ledighet från allmänna motionstiden i år, vilka har hänvisats

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU5 (pdf, 80 kB)

Yttrande 1989/90:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den avgivna

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU4 (pdf, 1171 kB)

Yttrande 1989/90:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU3y Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 1989/90 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU3 (pdf, 224 kB)

Yttrande 1989/90:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU2y Arbetslivsfondens verksamhet m.m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har begärt arbetsmarknadsutskottets yttrande över proposition 1989/90:62 om insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU2 (pdf, 696 kB)

Yttrande 1989/90:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AUly En ny regional statlig förvaltning Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1988/89:154 om en ny regional statlig förvaltning samt motion

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU1 (pdf, 91 kB)