Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1989/90:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1989/90:UU3y Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter 1988/89 UU3y Till Socialutskottet Socialutskottet har med beslut den 3 april 1990 berett utrikesutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:107

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UU3 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1989/90:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1989/90:UU2y Förvärv av tomt för nytt kansli i Bonn Till finansutskottet Finansutskottet har den 6 mars beslutat bereda utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1989/90:100 bilaga 9 om treårsplanen för byggnadsstyrelsens

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UU2 (pdf, 32 kB)

Yttrande 1989/90:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1989/90:UUly Resurser till allsidig Europainformation Till näringsutskottet Utrikesutskottet har beslutat att till näringsutskottet överlämna motion 1989/90:U305 mp om resurser till allsidig Europainformation. I samband därmed vill

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UU1 (pdf, 71 kB)